ทุกๆ ปี นักวิทยาศาสตร์จากสำนักต่างๆ เช่น สถาบันกอดดาร์ดเพื่อการศึกษาอวกาศแห่งนาซา(NASA’s Goddard Institute for Space Studies : GISS) ศูนย์ข้อมูลสภาพอากาศแห่งชาติ(NOAA’s National Climatic Data Center : NCDC) กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น (the Japanese Meteorological Agency) และศูนย์แฮดลีย์ของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร (the Met Office Hadley Centre) ได้ทำการรวบรวมผลข้อมูลอุณหภูมิจากสถานีตรวจอากาศทั่วโลกและทำการสรุปที่เป็นอิสระว่าแต่ละปีนั้นร้อนขึ้นหรือเย็นลงกว่าปีก่อนหน้านี้

ในวันที่ 12 มกราคม 2554 กลุ่มของ NASA ประกาศว่าปี พ.ศ. 2553 เชื่อมโยงกับปี พ.ศ.2548 โดยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 131 ปี ที่มีการบันทึกโดยเครื่องมือวัด ส่วน NOAA ก็ประกาศในทำนองเดียวกันคือปี พ.ศ.2553 นั้นเป็นลักษณะเดียวกับปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่นได้ระบุในการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าปี พ.ศ. 2553 เป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับสอง ส่วนสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรนั้นยังมิได้ประกาศออกมา

แต่การจัดอันดับว่าปีไหนร้อนมากร้อนน้อยกว่าปีไหนสำคัญอย่างไร? เจมส์ แฮนเซน ผู้อำนวยการ NASA GISS บอกว่า ไม่มีความสำคัญมากหรอก ในการวิเคราะห์ของกลุ่ม NASA ปี พ.ศ. 2553 มีความแตกต่างจากปี พ.ศ. 2548 โดยน้อยว่า 0.01 องศาเซลเซียส ความแตกต่างนั้นน้อยมากจนแทบจะไม่สามารถแยกออกได้เมื่อพิจารณาความไม่แน่นอนในการคำนวณ ในขณะที่ ปีที่ร้อนที่สุดลำดับที่สามซึ่งคือปี พ.ศ. 2552 นั้นก็ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2551, 2545, 2549 และ 2550 (ความแตกต่างระหว่างปีคือ 0.03 องศาเซลเซียส

แต่เรื่องที่สำคัญมากกว่าความแตกต่างปีต่อปีคือแนวโน้มระยะยาว (ดูจากกราฟด้านบน) ข้อมูลบันทึกทั้ง 4 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ โลกของเรามีอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกร้อนขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1880 และช่วงทศวรรษล่าสุดนั้นร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมา

เมื่อเราดูที่การจัดอันดับอุณหภูมิผิวโลกปีต่อปี ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่วิเคราะห์อาจทำให้สับสน ยกตัวอย่างเช่น GISS จัดให้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีที่ร้อนที่สุด ส่วนสำนักอุตุฯ ของสหราชอาณาจักรจัดให้ปี พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ร้อนที่สุด ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดว่าข้อสรุปที่ได้จากกลุ่มวิจัยต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกันหรือมีความไ่ม่แน่นอนสูง และยังสร้างความเข้าใจผิดพลาดด้วยว่า โลกร้อนหยุดลงแล้วในปี พ.ศ. 2541

บันทึกที่เป็นทางการแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าความแตกต่างพื้น ๆ ในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

บันทึกข้อมูลทั้ง 4 แสดงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังแสดงอีกว่าทศวรรษล่าสุดนั้นร้อนที่สุด