มกราคม 2011 เป็นเดือนแห่งพายุหิมะที่เข้าถาโถมทั่วสหรัฐอเมริกา โดยวันที่ 12 มกราคม ร้อยละ 71 ของประเทศมีหิมะปกคุลม มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา ภาพข้างต้นเป็นข้อมูลจาก Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม NASA Terra (ข้อมูลพื้นที่หิมะปกคลุมรายเดือน) แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมมากที่สุด จากภาพแสดงให้เห็นว่ามีหิมะปกคลุมทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม ยกเว้นแต่รัฐฟลอริด้า

จากภาพถ่าย เราจะรู้ได้ทั้งขอบเขตของพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมและระยะเวลาที่หิมะปกคลุม พื้นที่ที่มีสีขาวคือพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมดในช่วงของเดือน พื้นที่สีเขียวอ่อนแสดงหิมะที่ปกคลุมเพียงส่วนหนึ่งของเดือนหรือมีเพียงบางส่วนเต็มไปด้วยหิมะ พื้นที่สีเขียวเข้มเป็นพื้นที่ที่ MODIS ไม่ได้สังเกตเห็นหิมะตกในช่วงเดือน เนื่องจากเซ็นเซอร์ไม่ทะลุผ่านเมฆ ดังนั้นจึงไม่เห็นหิมะที่มีเฉพาะบนพื้นดินในวันที่มีเมฆมาก

อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าสหรัฐอเมริกาได้รับความชื้นมากในฤดูหนาว แต่เป็นเรื่องที่ผิดพลาด เมื่อหิมะละลาย ต้องใช้หิมะสด 1o นิ้ว เพื่อให้ได้น้ำ 1 นิ้ว พายุฤดูหนาวนำหิมะมามากขึ้น แต่มีฝนตกน้อยลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เดือนมกราคม 2011 เป็นเดือนมกราคมที่แล้งเป็นลำดับที่เก้าในรอบ 117 ปี ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะครึ่งล่างของประเทศนั้นประสบกับความแห้งแล้งมากที่สุด รัฐนิวเม็กซิโกเป็นพื้นที่ที่แล้งที่สุดในเดือนมกราคมเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมา

การวัดพื้นที่หิมะปกคลุมโดยดาวเทียมนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยนักวิทยาศาสตร์หาแนวโน้มของพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมและวิธีการที่หิมะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลก การวัดจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีหิมะตกในเดือนมกราคม 2011 ขอบเขตของพื้นที่หิมะปกคลุมได้ลดลงโดยเฉลี่ยในซีกโลกเหนือในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการลดลงของพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมมีส่วนทำให้อุณหภูมิอบอุ่นขึ้นในซีกโลกเหนือ

References
Hall, D.K. and Riggs, G.A. (2007) Accuracy assessment of the MODIS snow-cover products. Hydrological Processes, 21(12):1534-1547.
NASA. (n.d.) The MODIS snow and sea ice global mapping project. Accessed February 24, 2011.
National Climate Data Center. (2011, February). State of the climate national overview, January 2011. National Oceanic and Atmospheric Administration. Accessed February 24, 2011
U.S. Drought Monitor. (2011, February 22). National drought summary – February 22, 2011. Accessed February 24, 2011.
NASA Earth Observatory image by Robert Simmon, based on data from the MODIS Snow and Sea Ice Global Mapping Project. Caption by Holli Riebeek.
Instrument: Terra – MODIS