รายงาน Annals of the New York Academy of Science เรื่องผลกระทบของหายนะภัยเชอร์โนบิลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เป็นไปไม่ได้และผิดพลาดอย่างยิ่งที่เราจะ “ลืมเชอร์โนบิล”
PROF. DR. BIOL. DIMITRO M. GRODZINSKY Chairman, Department of General Biology, Ukrainian National Academy of Sciences, Chairman, Ukrainian National Commission on Radiation Protection

อ่านเรื่อง “ผลกระทบของหายนะภัยเชอร์โนบิลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ใน Annals of the New York Academy of Science

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: