เป็นไปไม่ได้และผิดพลาดอย่างยิ่งที่เราจะ “ลืมเชอร์โนบิล”
PROF. DR. BIOL. DIMITRO M. GRODZINSKY Chairman, Department of General Biology, Ukrainian National Academy of Sciences, Chairman, Ukrainian National Commission on Radiation Protection

อ่านเรื่อง “ผลกระทบของหายนะภัยเชอร์โนบิลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ใน Annals of the New York Academy of Science