รายงาน Annals of the New York Academy of Science เรื่องผลกระทบของหายนะภัยเชอร์โนบิลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เป็นไปไม่ได้และผิดพลาดอย่างยิ่งที่เราจะ “ลืมเชอร์โนบิล”
PROF. DR. BIOL. DIMITRO M. GRODZINSKY Chairman, Department of General Biology, Ukrainian National Academy of Sciences, Chairman, Ukrainian National Commission on Radiation Protection

อ่านเรื่อง “ผลกระทบของหายนะภัยเชอร์โนบิลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ใน Annals of the New York Academy of Science

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s