ภาพการชุมนุมรณรงค์ไม่เอานิวเคลียร์ที่อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์(10,000 at antinuclear rally in Amsterdam-photo by Jan Beranek) click ที่นี่