ปี 2551
ปี 2554

ไทยและกัมพูชายังคงรับมือกับอุทกภัยต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยเครื่องมือ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Terra ของ NASA จับภาพด้านบนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สำหรับการเปรียบเทียบ ภาพด้านล่างแสดงพื้นที่เดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 12, 2008.

ภาพใช้การผสมผสานระหว่างแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างน้ำและพื้นดิน น้ำมีตั้งแต่สีน้ำเงินจนถึงสีน้ำเงิน พืชพรรณเป็นสีเขียว พื้นเปล่าและพื้นที่ในเมืองเป็นสีเอิร์ธโทน เมฆเป็นสีฟ้าอมเขียวอ่อน

เมื่อมองแทบไม่เห็นในปี 2551 แม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยและแม่น้ำสาขาไหลลงสู่ที่ราบน้ำท่วมถึงในปี 2554 ในขณะเดียวกัน ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ใกล้เคียง โตนเลซับ (โตนเลสาบ) และแม่น้ำโขงได้ทำให้พื้นที่แห้งแล้งตามปกติ แม่น้ำยังบวมอย่างเห็นได้ชัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย

อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากในฤดูมรสุม 2554 ไทย กัมพูชา พม่า (เมียนมาร์) เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์ ซึ่งประสบฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนกำลังแรง มีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 1,000 คน ตามรายงานของ The Diplomat มีผู้เสียชีวิตกว่า 400 คนในประเทศไทย และ 250 คนเสียชีวิตในกัมพูชา นอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว น้ำท่วมยังท่วมพื้นที่เกษตรกรรม องค์การสหประชาชาติเตือนว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน Voice of America รายงานว่าหลายชุมชนในประเทศไทยใช้เวลาหลายสัปดาห์ภายใต้น้ำไม่เกิน 1 เมตร (3 ฟุต) หรือมากกว่า และน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อสองในสามของจังหวัดทั้งหมดของประเทศ ภัยคุกคามจากน้ำท่วมในกรุงเทพฯเพิ่มมากขึ้น ต้นเดือนพฤศจิกายน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าทั้ง 50 เขตของเมืองหลวงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเมืองสู่อ่าวไทย แต่กระแสน้ำจากทะเลได้พัดพาน้ำกลับขึ้นไปในแม่น้ำเป็นเวลาสามวัน เมื่อน้ำที่ท่วมสูงจากน้ำท่วมคุกคามจะท่วมคลองเมือง

ข้ามพรมแดน น้ำท่วมเปลี่ยนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาให้กลายเป็น “ทะเลภายในที่กว้างใหญ่” เดอะการ์เดียนรายงาน การปรากฏตัวของน้ำนิ่งมีส่วนทำให้เกิดโรค เช่นเดียวกับการพลัดถิ่นที่บังคับให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับปศุสัตว์ ไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น และแพทย์ได้วินิจฉัยกรณีแรกของอหิวาตกโรค

หมายเหตุ : แปลเรียบเรียงจาก https://earthobservatory.nasa.gov/images/76291/flooding-in-southeast-asia

NASA ได้รับความอนุเคราะห์จาก MODIS Rapid Response Team, Goddard Space Flight Center คำบรรยายภาพโดย Michon Scott
แหล่งข้อมูล
Bangkok Post. (2011, November 1). All districts in Bangkok still “at risk.” Accessed November 1, 2011.
Corben, R. (2011, November 1). As floods drag on in Thailand, displaced grow restless. Voice of America News. Accessed November 1, 2011.
Hunt, L. (2011, November 2 [local time]). Asia counts flood costs. The Diplomat. Accessed November 1, 2011.
Tran, M. (2011, November 1). Cambodia floods bring mounting disease toll. The Guardian. Accessed November 1, 2011.