Mekong River : Crisis and Opportunity

บทกวีนิรนามจากการประชุมองค์การค้าโลกที่เมืองซีแอตเทิล ปี 2542

ทำไมเรามาที่นี่

เพราะโลกที่เราใฝ่ฝัน สิ่งที่เราเชื่อมั่น มันอันตรธานไป
เพราะดวงอาทิตย์กลายเป็นมะเร็งและดาวพระเคราห์ที่เราอาศัยอยู่มันร้อนขึ้น
เพราะเด็กกำลังอดอยากหิวโหยใต้ร่มเงาของเรือยอท์ชและการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจ
เพราะมันมีเครื่องบินมากเกินไปแล้วบนท้องฟ้า

นี้เป็นโลกปรุงแต่งที่คุณเสาะหาเพื่อย่นย่อมันและเร่งเร้ามัน
เรามาที่นี่เพื่อมาบอกคุณว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะซื้อหา

สิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่เงิน หากเป็นความเป็นความตายของธรรมชาติ ความมั่งคั่งของงาน เราไม่ต้องการไม้ราคาถูก เราต้องการต้นไม้ที่มีชีวิต
เราไม่ต้องการจีเอ็มโอ เราต้องการเห็นและได้กลิ่นอาหารที่มาจากพืชที่เราปลูกในละแวกบ้านที่เราอยู่

เรามาที่นี่เพราะเสียงร่ำร้องภายในของเรา ความทรงจำในกระแสเลือดบอกเรา คุณมิใช่เป็นแค่ธนาคาร หรือ แหล่งทุน คุณกลายเป็นส่วนปลายอันมืดบอดของคลื่นสีดำที่หลงลืมแหล่งที่มา

เรามาที่นี่เพื่อปกป้องและเคารพสัจจะ ธรรมชาติ มนุษย์ และธรรมดาสามัญ จากคลื่นแห่งความละโมบ

เรามาที่นี่โดยการยืนหยัดของจิตวิญญาน และโดยสิทธิทางธรรมชาติ
หากคุณสงสัยถึงอำนาจแห่งสัจจะและความสูงสุดของธรรมชาติ ลองหยุดหายใจสักช่วงหนึ่ง

คุณรู้ถึงแรงกดดันของความปรารถนาของเรา
เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อยอมรับกฏเกณฑ์ของคุณ
เรามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณ และเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง จากภายในออกมา
นี่มิใช่การประท้วงทางการเมือง
มันคือการตื่นขึ้นของจิตวิญญาน

An Illustrated Guide to Climate Change in 2011

By Climate Guest Blogger on Jan 22, 2012 at 7:31 pm

A few simple and clear pictures (and links) showing how the planet continued to warm and change around us in 2011

by Peter Gleick, water and climate scientist, in a Forbes repost

These facts are just part of why all national academies of science on the planet and every major geophysical scientific society agree that humans are fundamentally changing the climate.

CO2 in the atmosphere continues its inexorable rise

The heart of the climate problem is that our burning of fossil fuels along with other human activities have thrown the atmospheric levels of greenhouse gases out of balance, and their concentration in the atmosphere is growing faster and faster. This classic record from Mauna Loain Hawai’i shows the growth in the CO2 concentration in the past half century. But it’s worse than that: CO2 concentrations in our atmosphere are now higher than at any time in the past million years, and perhaps higher than in the past 15 million years.

The concentration of carbon dioxide is higher today than in a million years.
Higher concentrations of greenhouse gases leads to a hotter planet

As CO2 (and other heat-trapping gas) concentrations have risen, so have planetary temperatures, just as basic physics and models predict. Here are the land and ocean surface temperatures for the past 130 years as measured by scientists at NASA (first figure) and NOAA/NCDC (second figure), confirmed by independent scientists internationally. While temperatures go up and down, the long-term trend is indisputably up. 2011 was the 35th consecutive year since 1976 that the yearly global temperature was above average. La Niña cooled the global average temperature in 2011 by quite a bit, but it was still abnormally hot. Indeed, 2011 was the hottest “La Niña” year ever recorded.

 

A hotter planet means an intensification of the hydrological cycle

One of the consequences of global warming, predicted from basic physics and models, is more water in the atmosphere and more rainfall globally (with increases in both wet and dry extremes). And observations of the real worldhave shown these projections to be happening.

Globally, 2011 was the 2nd wettest year over land on record since 1900 (and the wettest year was just one year earlier: 2010). Drier than average conditions were widespread across much of French Polynesia, the Solomon Islands, Hawaiian Islands, northwestern Canada, and southwestern China. The wettest regions included much of Central America, Micronesia, northern Brazil, and the northeastern U.S.

A hotter planet means disappearing glaciers and ice, especially in the Arctic.

Ice in the Arctic continues to thin and disappear, even faster than anticipated. Arctic sea ice extent during September 2011 (the month when ice is at a minimum) was nearly 35 percent below the 1979-2000 average — the second smallest September Arctic sea ice extent since precise records began in 1979,according to the National Snow and Ice Data Center. And it wasn’t just September: overall, 2011 Arctic ice extent (that bottom blue line) was far below the long-term average for every single month.

The extent of Arctic ice in 2011 was lower, in every single month, than the long-term average.

A warming planet also means more extremes of climate.

Anyone watching or reading the news or looking out the window probably had a sense that 2011 was a weird year with one bad, extreme weather disaster after another. It was. As the climate changes, scientists anticipate more extremes, and the reality around us confirms that. Here are two graphs: the first from NOAA shows the fraction of the United States in either extreme drought or extreme flood over the past century: 2011 had the highest fraction ever recorded – nearly 60% of the country. The second, also from NOAA, shows that 2011 had the largest number of weather/climate disaster events exceeding a billion dollars ever – 14 of them, even adjusting for inflation.

– Peter Gleick is a member of the National Academy of Sciences

“มอง” ผืนป่า “แล” คาร์บอน (ตอนจบ)

ธารา บัวคำศรี เรียบเรียงจาก Seeing Forests for the Trees and the Carbon: Mapping the World’s Forests in Three Dimensions (By Michael Carlowicz, Design by Robert Simmon -January 9, 2012)

Saatchi กล่าวว่า เขารู้สึกทึ่งมากที่เห็นว่ามีคนจำนวนมากแค่ไหนที่ต้องการข้อมูลแผนที่ จากอีเมล์ที่เขาได้รับเป็นจำนวนมากกล่องอีเมล์ของ Kellndorfer ก็เต็มด้วย นักนิเวศวิทยา ผู้จัดการทรัพยากรป่าไม้ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นักวางผังเมือง กลุ่มอนุรักษ์ที่ดิน บริษัทสัมปทานไม้ นักสร้างแบบจำลองภูมิอากาศ วิศกรก่อสร้าง นักชีววิทยา นักตกปลาและนักล่าสัตว์ จำนวนนับร้อยต่างก็ค้นหาแผนที่เพื่อนำมาใช้ในงานของเกือบทุกวัน ยังไม่นับถึงแผนที่ป่าไม้ที่จะนำไปใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ หากความตกลงระหว่างประเทศด้านโลกร้อนและตลาดคาร์บอนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลใหม่ด้านป่าไม้ทั่วโลกจะช่วยสังคมในการคาดการณ์และรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Photograph ©2006 *clairity*.)

Doug Morton ซึ่งประจำ ณ สถาบัน Goddard กล่าวว่า “งานที่พวกเราทำกันอยู่นี้จะช่วยระบุคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าไม้ ผู้กำหนดนโยบายและนักเศรษฐศาสตร์ต้องการรู้ถึงปริมาณคาร์บอนของป่าไม้ในระดับที่ละเอียดมาก และประเทศต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงการประเมินปริมาณคาร์บอนของป่าไม้เพื่อเข้าร่วมในตลาดการค้าคาร์บอน เป็นเกมที่มีเดิมพันสูงในทางนโยบาย”

ประเทศกำลังพัฒนานำเอาประเด็นเรื่องปริมาณคาร์บอนของป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) หรือ REDD โดยที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปจะถูกเรียกร้องให้ช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี

Running กล่าวว่า “การซื้อขายเครดิตของคาร์บอนที่เก็บในป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการค้าคาร์บอน ถ้าตลาดซื้อขายคาร์บอนจะกลายเป็นตลาดที่มูลค่านับพันล้านดอลลาร์แล้วละก็ การรู้ว่ามีปริมาณคาร์บอนเก็ยอยู่ที่ไหนและมีเท่าใดนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ เราจำเป็นต้องมีแผนการติดตามตรวจสอบในระดับโลกที่ร่วมกันเพื่เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและชอบธรรม

เอกสารอ้างอิง

AsiaOne News (2011, August 7) Googling Earth to fight graft. Accessed August 30, 2011

Bonan, G.B. (2008, June 13) Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. Science 320, 1444.

Environmental Protection Agency (2010, June 22) Carbon Sequestration in Agriculture and Forestry: Frequent Questions. Accessed September 18, 2011.

Lefsky, M.A. (2010) A global forest canopy height map from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer and the Geoscience Laser Altimeter System. Geophysical Research Letters, 37, L15401.

Pan, Y., Birdsey, R., et al (2011, July 14) A Large and Persistent Carbon Sink in the World’s Forests. Science 333, 988–993.

Running, S.W., Nemani, R.R., Townshend, J.R.G., and Baldocchi, D.D. (2009) Next-Generation Terrestrial Carbon Monitoring (PDF). AGU Geophysical Monograph Series 183: Carbon Sequestration and Its Role in the Global Carbon Cycle, 49–69.

Ryan, M.G. (2008, June 4) Forests and Carbon Storage. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Climate Change Resource Center. Accessed September 18, 2011.

Saatchi, S.S. (2011, June 14) Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 108, No. 24, 9899–9904.

Space News (2011, February 25) Two High-priority Climate Missions Dropped from NASA’s Budget Plans. Accessed September 28, 2011.

Tollefson, J. (2009, December 15) Satellites beam in biomass estimates.Nature 462, 834–835.

แหล่งข้อมูล

Jet Propulsion Laboratory (2011) Terrestrial Carbon Cycle Research. Accessed September 15, 2011.

Woods Hole Research Center (2011) National Biomass and Carbon Dataset.Accessed September 15, 2011.

อ่านเพิ่มเติม

NASA Earth Observatory (2011) Notes from the Field: Eco3D—Exploring the Third Dimension of Forest Carbon. Accessed September 15, 2011.

NASA Earth Observatory (2011, June 16) The Carbon Cycle. Accessed September 15, 2011.

NASA Scientific Visualization Studio (2011, April 8) Intro to Lidar 3D. Accessed January 4, 2012.

NASA Earth Observatory (2010, July 22) Forest Canopy Heights Across the United States. Accessed September 15, 2011.

NASA Earth Observatory (2008, February 2) Tree Canopy Height from 1650 to 1992. Accessed September 15, 2011.

NASA Earth Observatory (2008, February 1) Ancient Forest to Modern City.Accessed September 15, 2011.