ประเทศไหน “ทวิต” มากที่สุด

Image courtesy of Eric Fischer, via Flickr

นายอิริก ฟิชเชอร์ นักแผนที่ว่าด้วยโซเชียลมีเดีย สร้างแผนที่นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่เชิงกายภาพและการส่งผ่านทวิตเตอร์ สีม่วงเป็นการตอบรับจากคนกลุ่มหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งไปยังคนกลุ่มอื่นๆ สีขาวแสดงการตอบรับจากทั้งสองด้าน

แผนที่ซึ่งนายฟิชเชอร์สร้างขึ้นมีลักษณะที่น่าทึ่งประการหนึ่งคือการจราจรขาเข้าและขาออกของทวิตเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาในปี 2010 พบว่า ร้อยละ 21 ของชาวอินโดนีเซียใช้ทวิตเตอร์(Twitter) ถือเป็นชนชาติที่เสพติดทวิตเตอร์ที่สุดในโลก เหตุผลหลักคือขนาดของประชากรที่มีอยู่เกือบ 240 ล้านคน อุปกรณ์สื่อสารมือถือที่มีราคาถูก เข้าถึงได้ง่าย และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: