ประเทศไหน “ทวิต” มากที่สุด

Image courtesy of Eric Fischer, via Flickr

นายอิริก ฟิชเชอร์ นักแผนที่ว่าด้วยโซเชียลมีเดีย สร้างแผนที่นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่เชิงกายภาพและการส่งผ่านทวิตเตอร์ สีม่วงเป็นการตอบรับจากคนกลุ่มหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งไปยังคนกลุ่มอื่นๆ สีขาวแสดงการตอบรับจากทั้งสองด้าน

แผนที่ซึ่งนายฟิชเชอร์สร้างขึ้นมีลักษณะที่น่าทึ่งประการหนึ่งคือการจราจรขาเข้าและขาออกของทวิตเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาในปี 2010 พบว่า ร้อยละ 21 ของชาวอินโดนีเซียใช้ทวิตเตอร์(Twitter) ถือเป็นชนชาติที่เสพติดทวิตเตอร์ที่สุดในโลก เหตุผลหลักคือขนาดของประชากรที่มีอยู่เกือบ 240 ล้านคน อุปกรณ์สื่อสารมือถือที่มีราคาถูก เข้าถึงได้ง่าย และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s