พลังงานนิวเคลียร์ ความไม่มั่นคงทางพลังงาน (3)

พลังงานนิวเคลียร์ไม่อาจลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ 439 เครื่อง ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ผลิตไฟฟ้าราวร้อยละ 15 ของไฟฟ้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม พลังงานนิวเคลียร์ตอบสนองความต้องการในการผลิตน้ำร้อนและการผลิตความร้อนแต่เพียงเล็กน้อย และไม่ตอบสนองต่อความต้องการในด้านการขนส่งเลย ด้วยเหตุนี้ พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็นแหล่งพลังงานร้อยละ 6.5 ของแหล่งพลังงานของโลกทั้งหมด

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์อยู่ในช่วงขาลงนับตั้งแต่อุบัติภัยที่เชอร์โนบิลในปี 2529 การที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งใกล้หมดอายุการใช้งาน สัดส่วนของการใช้พลังงานของโลกจะมาจากพลังงานนิวเคลียร์น้อยลงเรื่อย ๆ

ถึิงแม้ว่าศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในโลกจะขยายเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2030 ตามการคาดการณ์ภายใต้แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ส่วนแบ่งของการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เล็กน้อย ดังนั้น การขยายศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นร้อยละ 100 จะทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้น้อยกว่าร้อยละ 5

พลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่มีตุ้นทุนน้อยกว่า การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นสองเท่าภายในปี 2573 โดยต้องพิจารณาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะต้องปลดระวางเข้าไปด้วย จะต้องการกำลังการผลิตใหม่ถึง 500 กิกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณ 2 และ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ 500 กิกะวัตต์ โดยที่แนวโน้มต้นทุนจะลดลงเป็นลำดับเมื่อเวลาผ่านไป จะมีต้นทุนราว 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐโดยเปรียบเทียบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนจะถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s