“ถ่านหิน” และ”พลังงานสกปรกอื่นๆ” : คนอำเภอหัวไทรแถลงไม่พร้อมรับผลกระทบจากถ่านหิน

เมื่อเวลาประมาณ14.00น.วันที่12 เม ย.ที่ริมคลองแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชาวอำเภอหัวไทรและคนลุ่มน้ำปากพนังเปิดแถลงข่าว ไม่พร้อมที่จะแบกรับความเสียงจากมลพิษของถ่านหินตามที่รัฐบาลและโรงไฟฟ้าถ่านหินจะมอบให้…

โดยประกาศจะรักษาพื้นที่อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนี้ไว้ให้ลูกหลาน จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะปกป้องมันไว้ แม้สละชีวิตพวกเราก็ยอม

ทางเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง และภาคีเครือข่ายขอประกาศไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีพลังงานให้หยุดกระบวนการดำเนินการใดๆ เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอหัวไทร และเขตลุ่มน้ำปากพนังโดยทันที

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง และภาคีเครือข่าย

12 เมษายน 2556

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: