ไฟฟ้าจากถ่านหิน(เมื่อรวมต้นทุนผลกระทบภายนอก) แพงกว่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รายงานเรื่อง การคำนวณต้นทุนทั้งหมดของวงจรชีวิตของถ่านหิน (Full cost accounting for the life cycle of coal) ตีพิมพ์ใน  Annals of The New York Academy of Sciences ระบุว่าเมื่อพิจารณาผลกระทบของถ่านหินตลอดวงจรชีวิตและกากของเสียที่ผลิตออกมา คิดเป็นค่าใช้จ่าย(ที่มาจากภาษีของประชาชน) ประมาณ 345.3 พันล้านเหรียญต่อปี หรือคิดเป็นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าราว 17.8 เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง(ของไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน) การศึกษาได้ประมาณต้นทุนผลกระทบภายนอกที่สูดสุดที่ 523.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ต่อปี) หรือเทียบเท่ากับการจ่ายค่าไฟฟ้า 26.89 เซ็นต์ต่อหน่วย(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

การคำนวณต้นทุนกระทบภายนอกนี้ชี้ให้เห็นว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อรวมเอาต้นทุนผลกระทบภายนอกเข้าไปด้วยจะเพิ่มไปสองหรือสามเท่าของราคาไฟฟ้าต่อหน่วยที่คนอเมริกันจ่ายโดยเฉลี่ย ชี้ให้เห็นว่า พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพพลังงานนั้นสามารถแข่งขันกับไฟฟ้าจากถ่านหินในตลาดได้แล้ว (ซึ่งเป็นที่ดีรู้กันดีมาพอสมควร)

หมายเหตุ : คนในสหรัฐอเมริกาจ่ายค่าไฟโดยเฉลี่ย 12 เซนต์ต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: