รายงานเรื่อง การคำนวณต้นทุนทั้งหมดของวงจรชีวิตของถ่านหิน (Full cost accounting for the life cycle of coal) ตีพิมพ์ใน  Annals of The New York Academy of Sciences ระบุว่าเมื่อพิจารณาผลกระทบของถ่านหินตลอดวงจรชีวิตและกากของเสียที่ผลิตออกมา คิดเป็นค่าใช้จ่าย(ที่มาจากภาษีของประชาชน) ประมาณ 345.3 พันล้านเหรียญต่อปี หรือคิดเป็นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าราว 17.8 เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง(ของไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน) การศึกษาได้ประมาณต้นทุนผลกระทบภายนอกที่สูดสุดที่ 523.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ต่อปี) หรือเทียบเท่ากับการจ่ายค่าไฟฟ้า 26.89 เซ็นต์ต่อหน่วย(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

การคำนวณต้นทุนกระทบภายนอกนี้ชี้ให้เห็นว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อรวมเอาต้นทุนผลกระทบภายนอกเข้าไปด้วยจะเพิ่มไปสองหรือสามเท่าของราคาไฟฟ้าต่อหน่วยที่คนอเมริกันจ่ายโดยเฉลี่ย ชี้ให้เห็นว่า พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพพลังงานนั้นสามารถแข่งขันกับไฟฟ้าจากถ่านหินในตลาดได้แล้ว (ซึ่งเป็นที่ดีรู้กันดีมาพอสมควร)

หมายเหตุ : คนในสหรัฐอเมริกาจ่ายค่าไฟโดยเฉลี่ย 12 เซนต์ต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง)