เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

, 2553

สืบเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่) โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ดำเนินการขยายถนนสาย 2090 หรือถนนธนะรัชต์ (ปากช่อง-เขาใหญ่) เส้นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบว่ามีการตัดต้นไม้ทั้งสองข้างทางไป ตั้งแต่ กม.ที่ 2 ถึง กม.ที่ 8  นอกจากตัดต้นไม้เล็กนับร้อยต้นแล้วยังพบว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้หวงห้าม ต้นไม้หายากอันประกอบด้วย  สะเดา 86 ต้น , สัก 8 ต้น ,ประดู่ 5 ต้น , นนทรี 4 ต้น , กระถินพิมาน 1 ต้น , หว้า 4 ต้น ,อินทนิล 1 ต้น ,กาสามปีก 8 ต้น ,คงคาเดือด 4 ต้น , มะค่าโมง 2 ต้น , ตะแบก 1 ต้น , พะยูง 1 ต้น , มะหาด 1 ต้น , และตะคร้ำ 2 ต้น  ไม้ใหญ่ที่ถูกตัดไปนั้น มีจำนวนรวมแล้วมากถึง 128 ต้น แต่ละต้นมีอายุนับสิบนับร้อยปี  ล้วนแต่เป็นต้นไม้สำคัญ  บางชนิดหายากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งที่ประเมินค่ามิได้คือ ความรู้สึกของคนไทยทั้งมวล ที่รักเขาใหญ่ อันเป็นผืนป่าต้นน้ำ มรดกโลกของชาติเรา และผู้คนที่ประทับใจกับอุโมงค์ต้นไม้ บนพื้นที่ถนนระยะทางกว่า 1 กม.ที่มีต้นไม้สองข้างทางโค้งเข้าหากัน  เป็นร่มเงาคล้ายอุโมงค์แห่งความร่มรื่น ทั้งเคยเป็นอันซีนไทยแลนด์สถานที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ไม่มีอีกแล้ว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 นี้ กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง แถลงผ่านสื่อว่าจำเป็นต้องขยายถนนเพื่อแก้ปัญหารถติดจึงเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยมิได้ตระหนักเลยแม้แต่น้อยว่าต้นไม้มากมายที่ถูกตัดโค่นลงเพื่อแลกกับเส้นทางนำความเจริญทางวัตถุเข้าไปทำลายผืนป่าและสนองตัญหาของนักการเมืองเหล่านี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทั้งในทางตรงและทางอ้อมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานภาพของผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ 5 นี้ อย่างไร แม้ขณะนี้จะมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ออกมาแสดงพลังร่วมกันคัดค้านต่อต้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 นี้  รวมทั้งฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ซึ่งได้ออกแถลงผ่านสื่อมวลชนสั่งให้ชะลอโครงการขยายถนนสายนี้ด้วยแล้ว แต่กระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มิได้อินังขังขอบต่อกระแสต่อต้านของสังคมแต่อย่างใด ยังคงยืนยันด้วยหัวใจแห้งแล้ง อย่างเยือกเย็น  แถลงผ่านสื่อขัดแย้งกับประกาศิตของท่านนายกรัฐมนตรีว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและจะดำเนินการต่อไป

ด้วยเหตุนี้  พวกเราประชาชนทั้งหลาย จึงมิอาจนิ่งเฉยในการร่วมกันปกป้องพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม  ดำเนินการได้จริง  โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้

1) ให้รัฐบาลยุติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่) ที่ผิดกฎหมายนี้ โดยเด็ดขาดในทันที

2) 
ให้รัฐบาลฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขยายถนนธนะรัชต์ช่วง 2-8 กม. ให้กลับคืนดังเดิมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง 
ให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมตรวจสอบอิสระขึ้นมาตรวจสอบความเสียหายจากโครงการขยายถนนสายนี้ โดยมีองค์ประกอบของประชาชน นักวิชาการอิสระ องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการฟื้นฟู ความเสียหายที่เกิดขึ้นและหาแนวทางพัฒนาถนนธนะรัชต์ให้เป็นถนนสายธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับชุมชนริมทางและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สืบไป

3) 
ให้รัฐบาลยุตินโยบายทั้งปวงที่มีแนวโน้มคุกคามก้าวร้าวต่อผืนป่า อุทยานและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศ

4) ให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายที่ให้อำนาจในการทำลายผืนป่าและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ควรยกเลิกข้อตกลงเรื่องการสงวนการตัดฟันไม้ ในแนวเขตทางหลวง และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ.2511 ที่ให้สิทธิกรมทางหลวงตัดต้นไม้ก่อนทำหนังสือขออนุญาตทีหลังได้แล้ว เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน

เราขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยได้โปรดออกมาร่วมมือร่วมใจผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อพิทักษ์รักษาผืนป่าแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ ทั่วประเทศ และถือเอากรณีถนน 2090 เส้นนี้ที่คุกคามจะทำร้ายและทำลายต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นกรณีศึกษาว่าตราบใดที่ประชาชนเราเผลอเรอ รู้ไม่เท่าทัน ขาดข้อมูล กลุ่มนักการเมืองและข้าราชการที่หัวใจแห้งแล้ง ขาดสำนึกต่อประเทศ ผืนป่าและแหล่งต้นน้ำจะรุกคืบคลานเข้าไปแสวงหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งกับธรรมชาติที่เหลือน้อยเต็มที

ด้วยจิตคารวะแด่หัวใจของพี่น้องประชาชนที่พร้อมจะปกป้องผืนป่าแหล่งต้นน้ำของแผ่นดิน

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

/สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

/มูลนิธิชุมชนโคราช

/มูลนิธิเขาใหญ่

/มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษี ยุคคล

/มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ/กรีนพีชเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

/กลุ่มอนุรักษ์กระทิงเขาใหญ่

/กลุ่มรักษ์เขาแผงม้า/กลุ่มเรารักษ์เขาใหญ่

      ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง/เครือข่ายเพื่อสังคมโคราช[ CSR Korat ]/สมัชชาประชาชนภาคอีสาน 19 จังหวัด/สมัชชาประชาชนไทยอเมริกาเหนือ

/เครือข่ายประชาชนไทยโพ้นทะเลอนุรักษ์มรดกโลก

/ภาคีนักศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา/ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎ/ ชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคม โคราช

/ กลุ่มทันตแพทย์รักในหลวง ห่วงลูกหลาน สร้างสรรค์สังคมไทย

/กลุ่มไม้ขีดไฟ

เครือข่าย/เยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Youthnet)/
เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

/มูลนิธิเข้าถึงเอดส์/ 
โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
/กลุ่มนิเวศประชาธรรม