เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

, 5 มิ.ย.2553

เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และประชาชนผู้ร่วมคัดค้านโครงการขยายถนน ธนะรัชต์ได้ร่วมแสดงพลังในการปกป้องเขาใหญ่ด้วยการทำพิธีบวชต้นไม้และปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น บริเวณสองข้างทางถนนธนะรัชต์มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนึ่งในมรดกโลก เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่ที่จะถูกตัดทำลายจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ในนาม เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราขอขอบคุณ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งได้ออกแถลงผ่านสื่อมวลชนสั่งให้ชะลอโครงการขยายถนนสายนี้ ถือเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมที่นักการเมืองพึงมี แสดงให้เห็นว่า เสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเขาใหญ่ ได้รับการรับฟัง

อย่างไรก็ตาม การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มิอาจกระทำได้โดยลำพังบนพื้นฐานของการตัดสินใจทางการเมืองดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว การดำเนินการที่จะให้มีการตรวจสอบโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงคมนาคมยังไม่ใช่แนวทางในการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ยืนยันเจตนารมย์เดิมที่จะให้มีการยุติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ในทันที

2. ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขยายถนนธนะรัชต์ช่วง 2-8 กม. ให้กลับคืนดังเดิมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง

3. ให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมตรวจสอบอิสระขึ้นมาตรวจสอบโครงการขยายถนนสายนี้ โดยมีองค์ประกอบของประชาชน นักวิชาการอิสระ องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการฟื้นฟู ความเสียหายที่เกิดขึ้นและหาแนวทางพัฒนาถนนธนะรัชต์ให้เป็นถนนสายธรรมชาติที่อยู่คู่กับชุมชนริมทางและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สืบไป