ทางออกการเมืองไทย?

exit

หลังจากได้อ่านได้ฟังนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองทั้งหลายพยายามจะเสนอแนวทางต่างๆ นานา บางข้อเสนอถึงกับต้องปีนบันไดอ่านเนื่องจากใช้ศัพท์สูงและซับซ้อนเกินความสามารถของสมองน้อยๆ

บังเอิญไปเจอภาพเกาะเหลาบิซึ่งเป็นเกาะมรกตแห่งท้องทะเลไทยในจังหวัดกระบี่ เกาะเหลาบิมีทางเข้าออกเพียงหนึ่งทางซึ่งกว้างเพียง 10 เมตรเท่านั้น ภาพนี้เอามาจาก #Thailand Coal Network ในหัวข้อ #ทางออก

สังคมไทยที่ผ่านการวิวัฒน์ทางประชาธิปไตยมาพอสมควร แม้ว่า “ประชาธิปไตย” ยังทำงานของมันอยู่ (work in progress) จึงคิดเล่นๆว่า ทางเข้าออกของเกาะเหลาบินั้นมีปริศนาธรรมแฝงอยู่

หากเราต้องการให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืน หยั่งรากลึกลงในสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนใหญ่นั้น ตามทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีก็บอกว่า เสาหลักที่เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยนั้นมี 7 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คือ การเลือกตั้ง (Elections) ขันติธรรมทางการเมือง (Political Torelence) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ภาระรับผิดและความโปร่งใส (Accountability and Transparency) การกระจายอำนาจ (Decentralization) และความเป็นประชาสังคม (Civil Society)

เผื่อว่า เราพอจะเห็นแสงรำไรปลายอุโมงค์ของสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ดังเช่น เมื่อเราไปเที่ยวเกาะเหลาบิ เราได้เห็น “ทางออก” นั้นแล

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: