exit

หลังจากได้อ่านได้ฟังนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองทั้งหลายพยายามจะเสนอแนวทางต่างๆ นานา บางข้อเสนอถึงกับต้องปีนบันไดอ่านเนื่องจากใช้ศัพท์สูงและซับซ้อนเกินความสามารถของสมองน้อยๆ

บังเอิญไปเจอภาพเกาะเหลาบิซึ่งเป็นเกาะมรกตแห่งท้องทะเลไทยในจังหวัดกระบี่ เกาะเหลาบิมีทางเข้าออกเพียงหนึ่งทางซึ่งกว้างเพียง 10 เมตรเท่านั้น ภาพนี้เอามาจาก #Thailand Coal Network ในหัวข้อ #ทางออก

สังคมไทยที่ผ่านการวิวัฒน์ทางประชาธิปไตยมาพอสมควร แม้ว่า “ประชาธิปไตย” ยังทำงานของมันอยู่ (work in progress) จึงคิดเล่นๆว่า ทางเข้าออกของเกาะเหลาบินั้นมีปริศนาธรรมแฝงอยู่

หากเราต้องการให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืน หยั่งรากลึกลงในสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนใหญ่นั้น ตามทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีก็บอกว่า เสาหลักที่เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยนั้นมี 7 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คือ การเลือกตั้ง (Elections) ขันติธรรมทางการเมือง (Political Torelence) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ภาระรับผิดและความโปร่งใส (Accountability and Transparency) การกระจายอำนาจ (Decentralization) และความเป็นประชาสังคม (Civil Society)

เผื่อว่า เราพอจะเห็นแสงรำไรปลายอุโมงค์ของสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ดังเช่น เมื่อเราไปเที่ยวเกาะเหลาบิ เราได้เห็น “ทางออก” นั้นแล