ปรากฎการณ์ทางแสงบนฟ้าปีใหม่ (The Glory of the New Year)

glory_tmo_2013355วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เป็นทักษิณายัน(winter solstice) และครีษมายัน(summer solstice) ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ ณ ซีกโลกด้านใด เครื่องมือ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) บนดาวเทียม Terra ขององค์การนาซาได้จับภาพสีธรรมชาตินี้ไว้  เป็นภาพนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเปรูของปรากฎการณ์ทางแสงบนท้องฟ้าที่รู้เรียกกันว่า “กลอรี่ (Glory) ที่ส่องประกายท่ามกลางหมู่เมฆสีเทาซึ่งเป็นเมฆสตราโตรคิวมูลัสภาคพื้นทะเล

กลอรีเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดจากการกระจายแสงย้อนกลับ (backscattering) ที่ประกอบด้วยการกระจาย การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านละอองน้ำขนาดใกล้เคียงกันกลับมาในทิศทางของแหล่งกำเนิดแสง

กลอรีอาจประกอบด้วยวงแสงสีหลายวง เมื่อละอองน้ำมีความสม่ำเสมอของขนาด ในกรณีที่ละอองน้ำมีขนาดต่างกัน วงแสงสีที่เกิดขึ้นอาจไม่ชัดเจน

เนื่องจากเรามักพบเห็นกลอรีจากเครื่องบิน ที่ถูกล้อมด้วยละอองน้ำ(เมฆ) จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Glory of the Pilot กลอรีอาจเกิดขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์อื่นได้ เช่น Brocken spectre และรุ้งหมอก(fog bow) ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูสวยงามแปลกตาขึ้นมาก

ปรากฎการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ยังสามารถเห็นได้จากอวกาศ ถึงแม้ว่าภาพที่ถ่ายได้จะไม่จำเป็นต้องมีลักษณะวงกลมเสมอไป

อ้างอิง

1) Atmospheric Optics About Glories. Accessed December 31, 2013

2) Comstock, K.K., Yuter, S.E., Wood, R., and Bretherton, C.S. (2007) The Three-Dimensional Structure and Kinematics of Drizzling Stratocumulus. Monthly Weather Review, 135, 3767–3784.

3) NASA image by Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response. Caption by Michael Carlowicz.

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: