กราฟนี้บอกว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญจึงผิดพลาดในเรื่องสายลมและแสงแดด

เรียบเรียงจาก http://reneweconomy.com.au/2014/graph-of-the-day-why-experts-get-it-wrong-on-wind-and-solar-58816, Giles Parkinson on 11 August 2014 มีการกล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่หนึ่งในแบบแผนพฤติกรรมที่ชัดเจนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่ถูกสถาปนาขึ้นเพื่อทำการประเมินการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำเกินไปโดยสิ้นเชิง และให้ความน่าเชื่อถือกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไป ดังที่เราเห็นในออสเตรเลีย มันกลายเป็นการออกแรงที่มีราคาแพง ผลคือ การลงทุนที่ล้นเกินอย่างมหาศาลในเสาไฟฟ้าและสายส่ง และในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เรื่องราวแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก แล้วใครล่ะที่ทำการคาดประมาณได้ถูกต้อง กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกกล่าวหาว่าเพ้อฝัน นั้นทำการคาดการณ์ได้ใกล้เคียงที่สุด … More

Rate this:

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเอาชนะไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา

แปลจากบันทึกสั้นของ Phil Radford วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุดและเป็นความลับคือพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมชนะการแข่งขันเมื่อพูดถึงกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลขใหม่ของคณะกรรมการกำกับกิจการของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาแล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ลดลงร้อยละ 58 ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ประเด็นพาดหัวข่าว การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่ที่เข้าระบบลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ … More

Rate this:

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เรียบเรียงโดย ธารา บัวคำศรี ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยาและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่เมืองเดอร์บัน แอฟริกาใต้ โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ 10 นั่นคือ “เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย … More

Rate this: