แปลจากบันทึกสั้นของ Phil Radford วันที่ 3 สิงหาคม 2557

image

ที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุดและเป็นความลับคือพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมชนะการแข่งขันเมื่อพูดถึงกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขใหม่ของคณะกรรมการกำกับกิจการของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาแล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ลดลงร้อยละ 58 ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ประเด็นพาดหัวข่าว

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่ที่เข้าระบบลดลง 100 เปอร์เซ็นต์

เราจะเห็นข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในสหรัฐอเมริกาพอๆ กับที่เราเห็นนิยายเรื่องถ่านหินสะอาดที่ไหนก็ได้ในโลก

ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ยังมีค่าเป็นศูนย์อย่างไรอย่างนั้น

ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากทุกแหล่งลดลง ในส่วนของไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ ปี 2013 ไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานนิวเคลียร์เข้าระบบเลย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมรวมกันเพิ่มมากกว่าไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์รวมกัน

ผู้กังขาในเรื่องนี้ก็จะพูดว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์และถ่านหินในสหรัฐอเมริกายังมีมากกว่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลม

แน่นอน นั่นคือเมื่อวานนี้ และ 50-100 กว่าปีที่แล้ว มันเป็นกำลังการผลิตติดตั้งของเมื่อวานนี้ แต่วันนี้ ในตลาดพลังงาน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดขยายตัวขึ้น และเอาชนะเชื้อเพลิงฟอสซิลของเมื่อวานนี้อยู่ในขณะนี้