ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเอาชนะไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา

แปลจากบันทึกสั้นของ Phil Radford วันที่ 3 สิงหาคม 2557

image

ที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุดและเป็นความลับคือพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมชนะการแข่งขันเมื่อพูดถึงกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขใหม่ของคณะกรรมการกำกับกิจการของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาแล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ลดลงร้อยละ 58 ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ประเด็นพาดหัวข่าว

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่ที่เข้าระบบลดลง 100 เปอร์เซ็นต์

เราจะเห็นข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในสหรัฐอเมริกาพอๆ กับที่เราเห็นนิยายเรื่องถ่านหินสะอาดที่ไหนก็ได้ในโลก

ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ยังมีค่าเป็นศูนย์อย่างไรอย่างนั้น

ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากทุกแหล่งลดลง ในส่วนของไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ ปี 2013 ไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานนิวเคลียร์เข้าระบบเลย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมรวมกันเพิ่มมากกว่าไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์รวมกัน

ผู้กังขาในเรื่องนี้ก็จะพูดว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์และถ่านหินในสหรัฐอเมริกายังมีมากกว่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลม

แน่นอน นั่นคือเมื่อวานนี้ และ 50-100 กว่าปีที่แล้ว มันเป็นกำลังการผลิตติดตั้งของเมื่อวานนี้ แต่วันนี้ ในตลาดพลังงาน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดขยายตัวขึ้น และเอาชนะเชื้อเพลิงฟอสซิลของเมื่อวานนี้อยู่ในขณะนี้

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: