เรียบเรียงจาก http://reneweconomy.com.au/2014/graph-of-the-day-why-experts-get-it-wrong-on-wind-and-solar-58816,  on 11 August 2014

graph-of-day-greenpeace-590x413

มีการกล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่หนึ่งในแบบแผนพฤติกรรมที่ชัดเจนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่ถูกสถาปนาขึ้นเพื่อทำการประเมินการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำเกินไปโดยสิ้นเชิง และให้ความน่าเชื่อถือกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไป

ดังที่เราเห็นในออสเตรเลีย มันกลายเป็นการออกแรงที่มีราคาแพง ผลคือ การลงทุนที่ล้นเกินอย่างมหาศาลในเสาไฟฟ้าและสายส่ง และในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เรื่องราวแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก

แล้วใครล่ะที่ทำการคาดประมาณได้ถูกต้อง กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกกล่าวหาว่าเพ้อฝัน นั้นทำการคาดการณ์ได้ใกล้เคียงที่สุด โดยเฉพาะการคาดการณ์ศักยภาพพลังงานลมและแสงแดด

กราฟได้แสดงให้เห็นด้วยตัวเอง กรีนพีซทำการคาดการณ์ได้ถูกต้องกว่าทบวงพลังงานระหว่างประเทศเยอะทีเดียว บางทียังมีกึ๋นมากกว่าพอที่จะบอกว่าโลกของเราจะมุ่งไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดได้อย่างไรอีกด้วย