ความตายจากถ่านหินในยุโรป

แบบจำลองการแพร่กระจายสารเคมีในชั้นบรรยากาศ (EMEP-MSC-W Atmosphereic Chemistry-Transport Model ที่กรีนพีซใช้ในการหาการแพร่กระจายของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในยุโรป

จากแผนภาพ อาจกล่าวได้ว่า ทุกๆคนในยุโรปหายใจเอามลพิษที่มองไม่เห็นจากปล่องของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลคือประมาณว่ามีการเสียชีวิตรวม 22,000 คนในปี 2553 เฉดสีที่แสดงบนแผนที่แสดงจำนวนการเสียชีวิตในแต่ละกริดที่มีขนาด 50×50 ตารางกิโลเมตร ส่วนจุดสีฟ้าบนแผนที่คือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีมลพิษมากที่สุด 100 อันดับต้นในทวีปยุโรป

image

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: