แบบจำลองการแพร่กระจายสารเคมีในชั้นบรรยากาศ (EMEP-MSC-W Atmosphereic Chemistry-Transport Model ที่กรีนพีซใช้ในการหาการแพร่กระจายของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในยุโรป

จากแผนภาพ อาจกล่าวได้ว่า ทุกๆคนในยุโรปหายใจเอามลพิษที่มองไม่เห็นจากปล่องของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลคือประมาณว่ามีการเสียชีวิตรวม 22,000 คนในปี 2553 เฉดสีที่แสดงบนแผนที่แสดงจำนวนการเสียชีวิตในแต่ละกริดที่มีขนาด 50×50 ตารางกิโลเมตร ส่วนจุดสีฟ้าบนแผนที่คือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีมลพิษมากที่สุด 100 อันดับต้นในทวีปยุโรป

image