อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเจนีวา

lakeGeneva

(photo : tara)

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

ทะเลสาบเจนีวาถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่มากกว่าทะเลสาบอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับหุบเขาในเทือกเขาแอลป์ มีลักษณะเป็นรูปวงพระจันทร์  จุดที่ลึกของทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง Évian-les-Bains และ Lausanne ซึ่งมีระยะห่างกัน 13 กิโลเมตร โดยมีความลึก 310 เมตร (1,020 ฟุต) ดังนั้นก้นทะเลสาบจะอยู่ที่ความสูง 62 เมตร (203 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุดที่เป็นเขตลุ่มน้ำของทะเลสาบคือเทือกเขา Monte Rosa มีความสูง 4,634 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: