อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเจนีวา

lakeGeneva

(photo : tara)

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

ทะเลสาบเจนีวาถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่มากกว่าทะเลสาบอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับหุบเขาในเทือกเขาแอลป์ มีลักษณะเป็นรูปวงพระจันทร์  จุดที่ลึกของทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง Évian-les-Bains และ Lausanne ซึ่งมีระยะห่างกัน 13 กิโลเมตร โดยมีความลึก 310 เมตร (1,020 ฟุต) ดังนั้นก้นทะเลสาบจะอยู่ที่ความสูง 62 เมตร (203 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุดที่เป็นเขตลุ่มน้ำของทะเลสาบคือเทือกเขา Monte Rosa มีความสูง 4,634 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s