ดัชนีสมรรถภาพกู้วิกฤตโลกร้อนของไทย

ทุกๆ ปี ก่อนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties) Germanwatch (ซึ่งเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและปกป้องวิถีการดำรงชีวิตในระดับโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยทำหน้าที่จับตา(Observing) วิเคราะห์ (Analysing) และปฏิบัติการ(Acting) สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศซีกโลกเหนือและผลพวงของมันที่เกิดขึ้นทั่ว พร้อมๆ ไปกับสถานการณ์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบในซีกโลกใต้ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นโลกร้อน ความมั่นคงทางอาหารและกรอบการปกป้องสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม) จะทำการสำรวจดัชนีวัดขีดความสามารถในการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ(The Climate … More

Rate this:

ย้อนรอยข่าวสิ่งแวดล้อมเด่นปี 2558

ตลอดช่วงปี 2558 นี้ มีสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายหลายหลากประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นปัญหานั้นล้วนเกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนาน และยังคงส่งผลต่อไปในอนาคตหากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ก่อนจะผ่านพ้นปี 2558 นี้ไป ลองมาย้อนดูสักนิดว่ามีประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมใดเกิดขึ้นบ้าง รวมถึงคดีความด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศของเรายังขาดการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเอื้อต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง การประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและขาดการควบคุม (IUU Fishing) และการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล : สองด้านของเหรียญเดียวกัน หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติการประมง  … More

Rate this:

พายุไต้ฝุ่นโนน่า(Nona)

พายุไต้ฝุ่นโนน่า(Nona) ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก และคาดว่าจะแปรเป็นมหาพายุใต้ฝุ่น(Super Typhoon) เมื่อถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ 14 ธันวาคม หน่วยงานอุตุนิยมของฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนแต่เนิ่นๆ แล้ว เมื่อผ่านฟิลิปปินส์ โนน่าจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ ในปี 2015 แม้ว่าจำนวนพายุหมุนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกซึ่งจะวิ่งเข้าหาและส่งผลกระทบต่อประเทศฝั่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นนั้นคือความรุนแรงของพายุหมุนเหล่านี้ซึ่งถูกเติมเชื้อจากการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปรากฎการณ์เอลนิโญ

Rate this: