การวัดอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก

การตรวจวัดอุณหภูมินับหมื่นจุดทั่วโลกทุกๆ วันทั้งผิวดินและผิวทะเล สถานีตรวจวัดบนพื้นดินนำเอาค่าที่วัดได้ในแต่ละวันนี้ไปคำนวณค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน หลังจากนั้นนักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศจะนำไปใช้ สถานีสังเกตุการณ์ในทะเลทั้งเป็นแบบทุ่นลอยและบนเรือเดินสมุทรแต่ละลำจะส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมระดับโลก ข้อมูลการวัดนี้จะถูกตรวจสอบก่อนที่จะนำมาใช้คำนวณอุณหภูมิภูมิเฉลี่ยผิวโลก ข้อมูลในแต่ละเดือนจะนำมารวมกับฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมในอดีตกว่า 160 ปี ข้อมูลในอดีตจจะถูกปรับเพื่อลดผลจากการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการตรวจวัดที่มีขึ้น ศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิโลกจาก 3 สำนัก(Met, NOAA, NASA)ใช้ชุดข้อมูลการวัดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามก็มีชุดข้อมูลที่ซ้อนทับกัน ศูนย์ทั้งสามนี้มีวิธีการตรวจสอบและแปรผลข้อมูลของตนเอง รวมถึงการคำนวณผลสุดท้าย สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยวิจัยสภาพภูมิอากาศทำการสร้างโปรแกรม HadCRUT4 … More

Rate this:

New IRENA report counts cobenefits of doubling RE by 2030

องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ(International Renewable Energy Agency-IRENA) ระบุการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนจะทำให้เกิดการจ้างงาน 24 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030 สร้างสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-3.7 ลดการนำเข้าถ่านหินลงร้อยละ 50 และน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 7 ดาวน์โหลดรายงานได้ที่ : http://www.irena.org/publications ดาวน์โหลดเอกสารแผนที่พลังงานหมุนเวียน 2030: http://www.irena.org/remapMore

Rate this: