หลังจากการเจรจาลับกว่าห้าปี ประเทศต่างๆภายใต้ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ก็ได้เผยแพร่ text ออกมา https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text

TPP เป็นข้อตกลงทางการค้า การลงทุนและกฎข้อบังคับอย่างกว้างๆ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอีก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก (ยังไม่รวมประเทศไทย) เอกสารข้อตกลงหนากว่า 6,000 หน้านั้นไม่พูดถึง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นสัญญานที่ชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นข้อตกลงทางการค้าแห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่หลายคนกล่าวอ้าง นอกเหนือไปจาก การที่ข้อตกลง TPP นี้ไม่ได้มีความพยายามเน้นการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้ว ข้อตกลง TPP นี่แหละที่เป็นตัวเร่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หากข้อตกลงนี้ได้รับการรับรอง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศจะเพิ่มขึ้นอีก(จากกิจกรรมการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล) และบั่นทอนความก้าวหน้าของการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีรากฐานอยู่บนระบบพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ถือเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อสภาพภูมิอากาศ อ่านรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sierraclub.org/sites/www.sierraclub.org/files/uploads-wysiwig/dirty-deal.pdf