องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ(International Renewable Energy Agency-IRENA) ระบุการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนจะทำให้เกิดการจ้างงาน 24 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

สร้างสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7-3.7

ลดการนำเข้าถ่านหินลงร้อยละ 50 และน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 7


ดาวน์โหลดรายงานได้ที่ : http://www.irena.org/publications

ดาวน์โหลดเอกสารแผนที่พลังงานหมุนเวียน 2030: http://www.irena.org/remap

ดาวน์โหลดเอกสารเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมของพลังงานหมุนเวียน : http://revalue.irena.org/publications.aspx