ดับบลิวเอสเอสดี (World Summit on Sustainable Development) ดีแต่พูด

ธารา บัวคำศรี-(เขียนเมื่อปี 2545 ตอนที่ยังใช้ social media ไม่เป็น)

สามทศวรรษที่แล้ว (2515) “สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” – เป็นหัวข้อการประชุมสุดยอดของโลก

“ชีวาลัย – ชีวมณฑล” อันเปราะบางน่าทะนุถนอม

ปลุกให้โลกตื่นจากเงามฤตยูและพิษภัยที่มนุษย์ด้วยกันเองก่อขึ้น

กลายเป็นฝันค้างในบรรยากาศร้อนแห่งสงครามเย็นในทศวรรษถัดมา

ทศวรรษที่แล้ว (2535) ผู้นำประเทศทั่วโลกรับรองปฎิญญา อนุสัญญา แผนปฏิบัติการระดับโลก

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” กลายเป็นวาทกรรมปลายศตวรรษที่ 20

ทว่า กลับเป็นเรื่อง “ดีแต่พูด” และ “เอาแต่เสนอหน้า”

คนรวยรวยขึ้น คนจนอยู่ชายขอบ การมีส่วนร่วม ความเป็นธรรม…(เรื่องไม่น่าพูด)

วันนี้โลกที่เราใฝ่ฝันมันหายไป เพราะแสงอาทิตย์กลายเป็นมะเร็งร้าย

เพราะโลก (แม่ง) ร้อน (ฉิบหาย)

เพราะเด็กน้อยยังคงอดอยากหิวโหยภายใต้เงาทะมึนของการประชุม GATT/WTO/ADB ฯลฯ

ปี2545 นี้โลกจะมีการประชุมสุดยอด (อีกครั้ง)

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน –WSSD ที่อาฟริกาใต้

การประชุมที่โลกอุตสาหกรรมหวังกอบโกย (World Summit on Sustaining Developed countires)

เพราะบรรษัทข้ามชาติยังคงแผลงฤทธิ์

หรือการประชุมเพื่อสนับสนุนการทำลาย (World Summit for Supporting Destruction)

เพราะด้านมืดของโลกาภิวัฒน์ยังครอบโลก

อีก 10 ปี ข้างหน้า ก็จะมีการประชุมสุดยอดแบบนี้อีก – เชื่อเหอะ

ก็จะมีเรื่อง “ดีแต่พูด” – เชื่อไหมล่ะ

อีก 20 ปี ข้างหน้า ก็จะมีการประชุมสุดยอดแบบนี้อีก – เชื่อเหอะ

ก็จะมีเรื่อง “ดีแต่พูด” – เชื่อไหมล่ะ

อีก 30 ปี ข้างหน้า ก็จะมีการประชุมสุดยอดแบบนี้อีก – เชื่อเหอะ

ก็จะมีเรื่อง “ดีแต่พูด” – เชื่อไหมล่ะ

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: