เรียกร้องให้แบรนด์แฟชั่นหรูใส่ใจโลกร้อน

ModelsCatwalk.jpg

Image: By José Goulão – originally posted to Flickr as Moda Lisboa 2008, CC BY-SA 2.0

โลกแฟชั่นหรูมักทำตัวแปลกแตกต่าง แต่เมื่อเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วละก็ อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยนี้มีเรื่องต้องให้คำนึง เมื่อเทียบกับโลกแฟชั่นอื่นๆ แฟชั่นหรูนี้มีความเสี่ยงอย่างสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่ามาก

ข้อค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาที่เรียกร้องให้แบรนด์ชั้นนำลงมือทำเพื่อปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานยังระบุด้วยว่าแฟชั่นแบรนด์หรูเหล่านี้สามารถใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมอันมหาศาลของตนเพื่อทำให้ปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องที่เร้าใจไม่อาจฝืนได้

การศึกษาให้นำ้หนักไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดคือ Kering ถ้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้ ให้ลองนึกถึงชื่อเหล่านี้ Gucci, Stella McCartney และ Alexander McQueen

รายงานนี้ทำขึ้นโดยความร่วมมือของ Business for Social Responsibility แสดงให้เห็นว่าแฟชั่นหรูนั้นก็เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน รายงานชี้ให้เห็นว่า แฟชั่นหรูนี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากการพึ่งพาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีความจำเพาะเจาะจง

วัสดุอย่าง cashmere, vicuna, silk, และ lamb leather นั้นเป็นวัสดุที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำมาจากระบบการผลิตที่มีความจำเพาะทางภูมิศาสตร์ การที่ต้องจัดหาวัตถุดิบมาจากเพียงไม่กี่ราย ในพื้นที่ไม่กี่แห่งทำให้ห่วงโซ่อุปทานของมันเสี่ยงต่อการช็อกทางสภาพภูมิอากาศ

ดาวโหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://www.kering.com/sites/default/files/document/bsr_kering_report_climate_change_implications_and_strategies_for_the_luxury_fashion_sector.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s