ไดออกซินจากโรงงานเผาขยะในประเทศไทย

การศึกษาในปี 2544 โดยความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือทางเทคนิคแห่งเยอรมนี และกรมควบคุมมลพิษ ชี้ให้เห็นว่า แหล่งกำเนิดไดออกซินที่สำคัญมาจากโรงงานเผาขยะ การเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยคำนวณการปล่อยไดออกซินสู่อากาศต่อปี พบว่า โรงงานเผาขยะขนาด 250 ตันต่อวัน (ที่เกาะภูเก็ต) มีค่าการปล่อยไดออกซิน 550 มิลลิกรัมของสมมูลความเป็นพิษสากล (mg I-TEQ/a) และโรงเผาขยะติดเชื้อ 2 … More

Rate this:

มลพิษจากไดออกซินในญี่ปุ่น

บทสารคดีโดย สถานีโทรทัศน์ NHK แปลจากภาษาญี่ปุ่นโดย Yuka ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น สารไดออกซินที่ใช้ในการทดลองถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีในตู้นิรภัยเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากไดออกซินเป็นสารที่มีอันตรายมาก มีเจ้าหน้าที่เพียง 3 คนในห้องปฏิบัติการแห่งนี้ที่มีสิทธิเปิดตู้นิรภัยนี้ได้ ไดออกซินเป็นชื่อสามัญของกลุ่มสารเคมีที่มีอันตรายที่สุดในโลกในปัจจุบัน สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติระบุว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งตัวสำคัญ ในขวดนี้เป็นสารไดออกซินปริมาณ 1 กรัม เพื่อป้องกันการรั่วไหล จึงต้องห่อขวดไว้อีกชั้นหนึ่ง สารไดออกซินมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดออกซินสังเคราะห์ขึ้นมาในห้องทดลอง … More

Rate this:

World Summit on Sustainable Development) ดีแต่พูด

สามทศวรรษที่แล้ว (2515) “สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” – เป็นหัวข้อการประชุมสุดยอดของโลก “ชีวาลัย – ชีวมณฑล” อันเปราะบางน่าทะนุถนอม ปลุกให้โลกตื่นจากเงามฤตยูและพิษภัยที่มนุษย์ด้วยกันเองก่อขึ้น กลายเป็นฝันค้างในบรรยากาศร้อนแห่งสงครามเย็นในทศวรรษถัดมา ทศวรรษที่แล้ว (2535) ผู้นำประเทศทั่วโลกรับรองปฎิญญา อนุสัญญา แผนปฏิบัติการระดับโลก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กลายเป็นวาทกรรมปลายศตวรรษที่ 20 ทว่า … More

Rate this: