ควันและไฟในคาบสมุทรอินโดจีน

ฤดูมรสุม(monsoon) ของเอเชียเป็นลักษณะเด่นของสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกและอากาศร้อน ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่อากาศเย็นและแห้ง ช่วงที่ฤดูแล้งมาถึง การเกิดไฟขยายวงกว้าง (ทั้งที่เกิดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทั่วทั้งคาบสมุทรอินโดจีนเมื่อคนใช้วิธีการเผาเพื่อจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่สร้างเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในวันที่ 19 มีนาคม 2016 เครื่องมือวัด Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) บนดาวเทียม Suomi NPP จับภาพที่สีตามธรรมชาติไว้ได้โดยแสดงให้เห็นจุดเกิดไฟกระจายทั่วคาบสมุทร จะสังเกตว่าหมอกควันหนาที่ครอบคลุมภาคตะวันตกของไทยและตะวันออกของเมียนมาร์บดบังจุดเกิดไฟ แผนที่ด้านล่างที่ใช้เครื่องมือ  infrared ของ VIIRS แสดงตำแหน่งจุดความร้อนที่มีการเกิดไฟ (จุดสีแดง) … More

Rate this:

กุมภาพันธ์ 2016 ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปี

เดือนกุมภาพันธ์ 2016 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีของการตรวจวัดอุณหภูมิในยุคสมัยใหม่ เป็นเดือนที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากกว่าปกติของเดือนใดๆ ที่มีการบันทึกกันมา ผลจาก การวิเคราะห์อุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง(ongoing temperature analysis) โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียส (0.8 … More

Rate this:

ภูกระดึงในวันที่โลกร้อนขึ้น

ธารา บัวคำศรี ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น โลกร้อนเป็นเรื่องจริง และวิกฤตสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วเป็นสถานการณ์ท้าทายสุดๆ ของสังคม ผมอยากพาผู้อ่านทั้งหลายมองข้าม shot จากดีเบตเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึง ผมคิดว่า เราทั้งหลายต้องมองยาวออกไปอีกนิดถึงเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ถ้าเรามองระบบธรรมชาติในฐานะ “ระบบสนับสนุนค้ำจุนชีวิต(Life-Supporting System)” เช่นเดียวกับร่างกายของเราที่มีหัวใจและอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานสอดประสานกันให้เรามีชีวิตอยู่ได้ เราก็ไม่ควรมานั่งเถียงเรื่องการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเพราะเห็นชัดว่ามันจะทำลายระบบสนับสนุนค้ำจุนชีวิตและหัวใจของเราเอง ในยุคที่อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น โลกร้อนเป็นเรื่องจริง และวิกฤตสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วเป็นสถานการณ์ท้าทายสุดๆ … More

Rate this: