จดหมายถึง ว่าที่ ปธน. ดูเตอร์เต้

แปลเรียบเรียงจาก http://www.spot.ph/newsfeatures/the-latest-news-features/66306/letter-president-duterte-clinton-palanca-a503-20160512 เขียนโดย Clinton Palanca(คอลัมนิสต์ชาวฟิลิปปินส์) ถึง ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ แม้ว่าร้อยละ 40 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกท่านให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์ ฉันไม่ใช่หนึ่งในนั้น ฉันสนับสนุนผู้ลงเลือกตั้งอีกคนหนึ่ง แต่เพราะวิถีแห่งประชาธิปไตย ท่านจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศฉัน ในขณะที่ฉันจะเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประชาชาติที่ท่านจะรับผิดชอบในช่วง 6 ปีข้างหน้า ดูเหมือนว่าเรายังติดขัดซึ่งกันและกัน ต่างจากคนจำนวนมากที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพวกเขาไม่ชนะเลือกตั้งตอนช่วงการเลือกตั้งในปี 2010 … More

Rate this:

คลื่นความร้อนถล่มไทยและอินเดีย

โดยทั่วไป เดือนเมษายนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นช่วงเวลาที่ร้อน แต่เดือนเมษายนปีนี้ (2559) ไม่ใช่เมษายนตามแบบฉบับทั่วไป ตลอดทั้งเดือน อุณหภูมิอากาศที่วัดบนพื้นผิวโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าค่าเฉลี่ย หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่อุณหภูมิสูงทุบสถิติ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภาพความร้อนที่คล้ายคลึงกัน แผนที่ข้างบนแสดงถึงอุณหภูมิพื้นผิวโลกในเดือนเมษายน 2016 เทียบกับค่าเฉลี่ยในเดือนเดียวกันของปี 2000-2012 พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระยะยาวร้อนกว่าราว 12 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ พื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระยะยาวต่ำกว่า แถบพิกเซลสีขาวเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิปกติ ส่วนพิเซลสีเทานั้นแสดงถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่น่าจะมาจากการมีเมฆปกคลุมมากเกินไป แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้มาจากข้อมูล Moderate … More

Rate this: