หิมะตกเดือนพฤศจิกายนเป็นครั้งแรกในรอบ 54 ปีในโตเกียว

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89177&eocn=home&eoci=iotd_grid วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โตเกียวมีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ ภาพถ่ายดาวเทียม Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) จากดาวเทียม Terra ขององค์การนาซาจับภาพสีธรรมชาติในวันเดียวกัน หิมะตกลงมาเข้าปกคลุมใจกลางกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ ภาพถ่ายดาวเทียมอีกภาพหนึ่งจากดาวเทียม Terra แสดงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างหิมะ (สีฟ้า) และเมฆ (สีขาว) หิมะปรากฏร่องรอยตามแถบเทือกเขาที่อยู่รายรอบและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับแนวเมฆที่ลอยตัวตามชายฝั่ง ใจกลางกรุงโตเกียวเป็นสีนำ้ตาลเทา คาดว่าเป็นผลมาจากการที่หิมะละลายอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง urban heat … More

Rate this:

หมอกมรณะจาก PM2.5 ปกคลุมกรุงเตหะราน

หมอกควันพิษในระดับสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าปกคลุมกรุงเตหะรานในช่วงสัปดาห์นี้ จากรายงาน มีคนนับร้อยเสียชีวิตและจำต้องปิดโรงเรียน ภายถ่ายดาวเทียม Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) จาก NASA’s Aqua จับภาพสีธรรมชาติของหมอกควันพิษในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ภาพแสดงหมอกควันพิษสีซีดปกคลุมเหนือกรุงเตหะราน ทางด้านใต้ของแนวเทือกเขา Alborz ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน Fine airborne … More

Rate this: