อุณหภูมิผิวน้ำทะเล Sea Surface Temperature

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิอากาศ(climate) และสภาพอากาศ(Weather) ตัวอย่างเช่น ทุกๆ 3-7 ปี พื้นที่อันกว้างใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรจะอุ่นขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส การอุ่นขึ้นนี้เป็นการแสดงถึงแบบแผนการเกิดขึ้นเอลนิโญซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการตกของฝนและน้ำฟ้าทั่วโลก เป็นสาเหตุของฝนตกหนักทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและความแห้งแล้งที่รุนแรงในออสเตรเลีย อินโดนีเซียและเอเชียใต้ ในระดับที่เล็กลง อุณหภูมิในมหาสมุทรส่งอิทธิพลต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน(พายุเฮอริเคนและไต้ฝุ่น) โดยการดึงพลังงานจากน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นเพื่อก่อตัวและเพิ่มกำลังให้กับพายุ

แผนที่อุณหภูมิพื้นทีผิวทะเลที่แสดงข้างต้นนี้มาจากการบันทึกของเครื่องมือ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Aqua ขององค์การนาซา ดาวเทียมจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรส่วนบนสุดในระดับมิลลิเมตร แผนที่นี้ น้ำที่เย็นที่สุดจะแสดงเป็นสีฟ้า (ประมาณ -2 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิน้ำทะเลที่ร้อนที่สุดแสดงเป็นสีชมพูเหลือง 35 องศาเซลเซียส มวลแผ่นดินและพื้นที่ทะเลน้ำแข็งรอบแอนตาร์ติกแสดงเป็นสีเทา ระบุว่าไม่มีการเก็บข้อมูล

แบบแผนที่แสดงให้เห็นชัดเจนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในแต่ละปี โดยมีความแตกต่างของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลระหว่างพื้นที่ในเขตศูนย์สูตรและแถบขั้วโลก กระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นจะมีความแตกต่างตามค่าเฉลี่ยนชของอุณภูมิผิวน้ำในแต่ละเดือน แถบกระแสน้ำอุ่นที่คดเคี้ยวขึ้นไปทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและข้ามผ่านแอตแลนติกเหนือนั้นคือ กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม

แม้ว่าเหตุการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ จะส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำทะเล แต่เมื่อดูค่าเฉลี่ยรายเดือนก็แทบลจะไม่มีผลอะไร และมีเหตุการณ์น้อยครั้งที่เห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.2003 กระแสลมแรงพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเม็กซิโกไปยังอเมริกากลางและออกสู่มหาสมุทรแปซิกฟิกทำให้ผิวน้ำทะเลเคลื่อนห่างจากชายฝั่งและทำให้กระแสน้ำเย็นที่อยู่ลึกลงไปผุดขึ้นมายังพื้นผิว กระแสลมนี้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว รู้จักกันในนาม ลมเตฮัวโน (Tehuano winds).

ข้อมูลเพิ่มเติมดูจาก NASA Earth Observations (NEO): Sea Surface Temperature

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: