Woolsey Fire เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทิ้งร่องรอยไว้บนภูมิทัศน์ที่กินพื้นที่กว้างขวางที่สามารถเห็นได้ง่ายจากอวกาศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 Cal Fire รายงานว่าสามารถควบคุมไฟได้ร้อยละ 94 และมีพื้นที่เผาไหม้เกือบ 97,000 เอเคอร์ (393 ตารางกิโลเมตรหรือ 152 ตารางไมล์)

หนึ่งวันก่อนหน้านั้นเครื่องมือ Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) บนดาวเทียม Terra ของนาซาจับภาพพื้นที่เผาไหม้นี้ไว้ได้ สีภาพถ่ายดาวเทียมนี้เป็นอินฟาเรดสีเทียม(false-color) ช่วงแบนด์ 3, 2, 1 ได้นำมาขยายให้เกิดสักษณะสีที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น พืชพรรณที่ถูกเผาไหม้แสดงในสีน้ำตาล แสดงในสีน้ำตาล ส่วนพืชพรรณที่ไม่ถูกเผาไหม้แสดงในสีเขียว อาคารบ้านเรือน ถนนและอื่นๆ ในพื้นที่ที่พัฒนาแสดงในสีเทาและขาว

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอื่นๆ ของนาซานำไปใช้ในการทำแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของพื้นที่เผาไหม้(Preliminary burn severity maps)ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมไฟป่าวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่

NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens, using data from NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team. Story by Kathryn Hansen.