Natural color
SWIR overlay

นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดาวเทียมของนาซาจับภาพการเกิดไฟ การเกิดไฟจำนวนมาก ใกล้พรมแดนของโบลิเวีย ปรากวัยและบราซิล (หมายเหตุ – พื้นที่นี้ไม่ใช่บริเวณป่าฝนเขตร้อนแอมะซอน)

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ระบบ Operational Land Imager (OLI) บนดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำปรากวัยใกล้ๆ กับ Puerto Busch. ภาพแรกเป็นภาพสีที่อยู่ในช่วงสายตามองเห็น (OLI bands 4-3-2) และอีกภาพหนึ่งเป็นภาพในช่วงคลื่นสั้น-แสงอินฟาเรด (shortwave-infrared light) เพื่อที่จะทำให้เห็นการเกิดขึ้นของไฟอย่างชัดเจน พื้นที่ส่วนที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วจะปรากฏเป็นสีดำ

ภาพถ่ายจากระบบ MODIS นี้ระบุว่า การเกิดขึ้นของไฟครั้งแรกอยู่ในเขตปรากวัย และต่อมาลามไปยังโบลิเวียและบราซิลในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ที่มา : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. Caption by Adam Voiland.