1

ดินปนเปื้อน Agent Orange(ฝนเหลือง) ที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม ที่ขุดขึ้นมาจากใต้สนามบินบ่อฝ้าย หัวหิน บรรจุอยู่ในถุงเพื่อเตรียมฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ secure landfill ในบริเวณใกล้ๆ กัน (เครดิตภาพ : Greenpeace/Yvan Cohen)

บางคนบอกว่า เอเจนต์ ออเรนจ์ ในสงครามเวียดนาม

คือตำนานที่น่าละอายที่สุดของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไดออกซิน

เลือดและน้ำนมแม่แห่งเวียดนามตอนใต้ยังคงเจือด้วยสารพิษ

และความทุกข์ทรมานจากโรคภัยยังคงหลอกหลอนทหารอเมริกันผู้ผ่านศึก

ผู้ซึ่งพ่นยาพิษที่ใช้กำจัดวัชพืชเกือบ 50 ล้านลิตร

พ่นทำลายป่าไม้ ทรัพยากรชีวภาพและไร่นาลงสู่ที่ซึ่งแผ่นดินและสรวงสวรรค์มาบรรจบกัน

มหาอำนาจอเมริกา ธนาคารโลก และบรรษัทผลิตเอเจนต์ ออเรนจ์ ผู้มืดบอด

แม้พวกท่านปฏิเสธ กล่าวอ้างว่า

“การใช้ยาพิษปราบวัชพืชช่วงสงคราม

ไม่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของไดออกซินในร่างกายคนเวียดนาม”

แต่โลกไม่เคยละวางการเป็นประจักษ์พยานต่ออาชญกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมครั้งนี้

2.

พื้นที่ในเวียดนามตอนใต้ที่ถูกโปรยด้วย Agrent Orange(ฝนเหลือง) จำนวน 46 ล้านลิตร ครอบคลุม 20,000 หมู่บ้าน มีคน 5 ล้านคนได้รับผลกระทบ (ที่มา : Agent Orange “Collateral Damange” in Vietnam, Philip Jones Griffiths 2003)

บางคนบอกว่า เรื่องทั้งหมดจบลงแล้ว อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ผมคิดว่า เราเพิ่งเริ่มต้นต่างหาก

เราเพิ่งเริ่มต้นยอมรับว่า เรามีส่วนในอาชญากรรมครั้งนี้

ยอมรับถึงผลอันเป็นมรดกพิษจากสงคราม

บ่อฝ้าย !!! เอเจนต์ ออเร้นจ์และไดออกซินยังอยู่ที่นั่น

ใต้ผืนดินแห่งบ่อฝ้าย ที่เรียกว่า “หลุมฝังกลบที่ปลอดภัย ???”

ที่เราฝังดินปนเปื้อนสารพิษไปพร้อม ๆ กับความกล้าหาญทางจริยธรรม

พร้อม ๆ กับความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

พร้อม ๆ กับความหวังที่เราพอจะมีต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในทางเทคนิคและทางการเมือง

พวกเขาทำให้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมแห่งสงครามเวียดนาม

ภูมิใจที่เห็นแผ่นดินของเราเป็นที่ฝังมรดกสารพิษแห่งอเมริกาและบรรษัทข้ามชาติ

โอ้…บ่อฝ้าย !!!

เอเจนต์ ออเรนจ์ เป็นส่วนผสมของสารเคมีปราบวัชพืชที่ชื่อ 2,4,5-T และ 2,4-D
ไดออกซินเป็นชื่อเรียกสารประกอบสองตระกูลที่เรียกว่า โพลีคลอริเนตไดเบนโซไดออกซิน (PCDDs) และโพลีคลอริเนตไดเบนโซฟิวราน(PCDFs) สารประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีอำนาจสูง  รวมทั้งอุตสาหกรรมกระดาษ   (ไดออกซินเกิดขึ้นจากกระบวนการฟอกสีกระดาษด้วยคลอรีน)  อุตสาหกรรมเคมี (ไดออกซินเกิดขึ้นขณะมีการสร้างสารประกอบอินทรีย์คลอรีน organochlorine จำนวนมาก)  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผา (ไดออกซินถูกผลิตขึ้นระหว่างที่สารประกอบอินทรีย์คลอรีนถูกเผาไหม้) ไดออกซินระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อันดับต้น ๆ
บริษัทที่เคยผลิต Agent Orange ได้แก่ Dimond Shamrock Chemicals Co., Occidental Chemical Corporation, Dow Chemical, Monsanto, Uniroyal Inc., Hercules Inc., the Thompson Hayward Chemical.