19 กันยายน 2558
3 กันยายน 2564

ห้าวันหลังจากพายุเฮอริเคนไอดาพัดถล่มทางตอนใต้ของรัฐลุยเซียนา Landsat 8 ได้ภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

3 กันยายน 2564

ภาพสีเท็จด้านบนแสดงบางส่วนของรัฐลุยเซียนาตอนใต้สุดที่ปรากฏเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2015 (ซ้าย) และ 3 กันยายน 2021 (ขวา) ภาพที่รวมความยาวคลื่นอินฟราเรดสีแดง อินฟราเรดใกล้ และคลื่นสั้นอินฟราเรดเข้าด้วยกัน (แถบ 5-4-3) เพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะระหว่างน้ำ (สีน้ำเงินเข้ม) กับพืชพรรณ (สีเขียว) น้ำที่มีตะกอนแขวนลอยมากกว่าจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินอ่อนกว่า

น้ำที่มีตะกอนแขวนลอยมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลในเวอร์ชันสีธรรมชาติของภาพเดียวกัน (ด้านล่าง) แม้ว่า Landsat 8 จะรวบรวมภาพใหม่ๆ ของพื้นที่นี้ทุกๆ สองสัปดาห์ แต่ภาพล่าสุดในช่วงปี 2016-2020 มีเมฆปกคลุมจำนวนมาก

ห้าวันหลังจากเกิดพายุ แหล่งน้ำจำนวนมากยังคงเปลี่ยนสีโดยตะกอนที่เกิดจากลมและฝน น้ำท่วมชายฝั่งและพืชพรรณที่เสียหายทำให้เกิดแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ ภาพด้านล่างแสดงมุมมองโดยละเอียดเพิ่มเติมของพื้นที่ในเขต Lafourche Parish

19 กันยายน 2558 – 3 กันยายน 2564

ที่มา : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. Caption by Adam Voiland.

อ้างอิง

NASA Earth Observatory (2021) 2021 North Atlantic Hurricane Season. Accessed September 8, 2021.