เส้นทางล่าอาณานิคมขยะ

ขยะพลาสติกอย่างน้อยที่สุด 141 ตู้คอนเทนเนอร์ถูกส่งออกจากท่าเรือในเมืองฮัมบรูก เยอรมนี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ขยะพลาสติกเหล่านี้ส่งมาขึ้นท่าเรือ 3 แห่งของตุรกี ในเดือนธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากรัฐบาลตุรกีได้ห้ามนำเข้าพลาสติกผสมในเดือนมกราคม 2564 ขยะพลาสติกในตู้คอนเทนเนอร์จึงติดอยู่ในท่าเรือนานนับปี

ต่อมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 37 ตู้ที่บรรจุขยะพลาสติกถูกส่งมาที่ท่าเรือเมือง Piraeus ในกรีซ แต่โดนนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมคัดค้าน

ในเดือนกรกฏาคม 2564 ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะพลาสติกจำนวน 16 ตู้ มาถึงท่าเรือในเมืองไฮฟอง เวียดนาม รัฐบาลเวียดนามวางแผนที่จะแบนการนำเข้าขยะพลาสติกตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s