อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกปี 2564 เป็นไปตามแนวโน้มโลกที่ร้อนขึ้น

อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกปี 2564

อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2564 เท่ากับปี 2561 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในลำดับที่ 6 ตามการวิเคราะห์อิสระจาก NASA และ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2564 อยู่ที่ 0.85 องศาเซลเซียส (1.5 องศาฟาเรนไฮต์) สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาพื้นฐานของ NASA ตามที่นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Goddard Institute for Space Studies (GISS) NASA ใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2494-2523 เป็นช่วงปีฐานเพื่อเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาอย่างไร

โดยรวมแล้ว 8 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่การเก็บบันทึกข้อมูลสมัยใหม่เริ่มขึ้นในปี 2423 ข้อมูลอุณหภูมิรายปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกอุณหภูมิโลกที่บอกนักวิทยาศาสตร์ว่าโลกของเราร้อนขึ้นมากเพียงใดและที่ใด โลกในปี 2564 มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1.1°C (1.9°F) ร้อนกว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังดำเนินไป และมีสถานีตรวจอากาศเกิดขึ้นและกระจายไปทั่วโลก

แผนที่ด้านบนแสดงค่าความเบี่ยงเบนที่ผิดปกติของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2564 (ไม่ใช่อุณหภูมิสัมบูรณ์) แผนที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละภูมิภาคของโลกร้อนขึ้นหรือเย็นลงเพียงใดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2494-2523 กราฟแท่งด้านล่างแสดงอุณหภูมิปี 2564 ในบริบทของช่วง 140 ปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงถึงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกตลอดทั้งปี

กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกปี 2564 ในบริบทของช่วง 140 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2564 เท่ากับปี 2561 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในลำดับที่ 6

แนวโน้มภาวะโลกร้อนในระยะยาวส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ สู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น โลกได้เห็นผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้ว : ทะลน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกหดตัวลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และไฟป่ากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น การทำความเข้าใจว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร—และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นเร็วเพียงใด—เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับอนาคตของโลกที่ร้อนขึ้น

การวิเคราะห์อุณหภูมิของ NASA รวมการวัดอุณหภูมิพื้นผิวจากสถานีตรวจอากาศมากกว่า 20,000 แห่ง การสังเกตอุณหภูมิพื้นผิวทะเลบนเรือและทุ่น และการวัดอุณหภูมิจากสถานีวิจัยแอนตาร์กติก การวัดบนพื้นดินในแหล่งกำเนิดเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบด้วยข้อมูลดาวเทียมจาก Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) บนดาวเทียม Aqua ของ NASA ข้อมูลยังได้รับการวิเคราะห์โดยใช้อัลกอริธึมที่พิจารณาระยะห่างที่หลากหลายของสถานีอุณหภูมิทั่วโลกและผลกระทบของปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง(urban heat island) ชุดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นผิวโลกสำหรับปี 2564 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ของ NASA ทำการวิเคราะห์นั้นสาธารณะสามารถเข้าถึงได้จาก GISS

การวิเคราะห์อิสระที่แยกออกมาต่างหากโดย NOAA ยังสรุปว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกในปี 2564 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เป็นลำดับที่ 6 นักวิทยาศาสตร์ของ NOAA ใช้ข้อมูลอุณหภูมิดิบที่เหมือนกันในการวิเคราะห์ แต่มีช่วงเวลาปีฐาน(2444-2543) และระเบียบวิธีการที่แตกต่างกัน

Gavin Schmidt ผู้อำนวยการ GISS หน่วยงานระดับแนวหน้าในการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ NASA กล่าวว่า “ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ต่างๆ ไม่สำคัญเพราะสัญญาณนั้นแรงมาก แนวโน้มเหมือนกันหมดเพราะแนวโน้มมีขนาดใหญ่มาก”

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในแต่ละปี รวมถึงปรากฎการณ์ลานีญาและเอลนีโญในเขตร้อนแปซิฟิก ปี 2564 เป็นปีลานีญา และนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ประเมินว่าสถานะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิโลกเย็นลงประมาณ 0.03°C (0.06°F) จากค่าเฉลี่ย

บิล เนลสัน ผู้ดูแลระบบของ NASA กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ปล่อยให้มีข้อสงสัยใดๆ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อโลกในยุคของเรา 8 ใน 10 ปีที่ร้อนที่สุดบนโลกของเราเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ตอกย้ำความจำเป็นในการลงมือทำอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องอนาคตของมนุษยชาติทั้งหมด”

NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, based on data from the NASA Goddard Institute for Space Studies. Story by Sofie Bates, NASA’s Earth Science News Team, with Michael Carlowicz.
References & Resources
NASA (2022, January 13) Six Questions to Help You Understand the 6th Warmest Year on Record. Accessed January 13, 2022.
NASA Goddard Institute for Space Studies (2022) GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP). Accessed January 13, 2022.
NOAA National Centers for Environmental Information (2022, January 13) Assessing the Global Climate in 2021. Accessed January 13, 2022.
NOAA (2022, January 13) 2021 was world’s 6th-warmest year on record. Accessed January 13, 2022.
NASA Earth Observatory (2022) World of Change: Global Temperatures.
NASA Earth Observatory (2018, October 19) The New UN Climate Report in One Sentence.
NASA Earth Observatory (2015, January 21) Why So Many Global Temperature Records?
NASA Earth Observatory (2010, June 3) Global Warming.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s