ขณะบินเหนือยุโรปตะวันออก นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติถ่ายภาพนี้ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ Kaniv ที่สร้างกั้นแม่น้ำ Dnieper ห่างจากกรุงเคียฟ ยูเครน ไปทางตอนใต้ประมาณ 72 กิโลเมตร บุปผาสาหร่ายสีเขียวนีออน ป่าไม้เล็ก ๆ ที่ครอบคลุมพืชผลเก่า และผืนดินเกษตรกรรมที่แตกต่างหลากหลาย—ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศเหล่านี้เชื่อมโยงกันผ่านประวัติศาสตร์และผลที่ตามมาหลังจากนั้น

ในช่วงต้นปี 2463 สหภาพโซเวียตใช้นโยบายที่เรียกว่า “collectivization” สำหรับชาวยูเครน ซึ่งเป็นนโยบายการเกษตรใน kolkhozes (นารวม) โดยส่วนใหญ่ พืชผลที่เก็บเกี่ยวจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางเมือง หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 ที่ดินในยูเครนถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ สำหรับประชากรในชนบท โดยแต่ละแปลงเป็นตัวแทนของอดีตชาวนา kolkhozes

เกษตรกรรมยังคงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของยูเครนในปัจจุบัน โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังคงใช้ปลูกพืชผลแม้ว่าบางส่วนจะรกร้างหรือถูกทิ้งร้างและบางส่วนก็รกไปด้วยป่าละเมาะขนาดเล็ก ผลที่ตามมาของการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย ปุ๋ยจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้เคียง นำไปสู่ ​การบูมของ ​​​Plankton พืช (มักเป็นสาหร่าย) สาหร่ายที่เกิดขึ้นและสารอาหารที่พวกมันกินเข้าไปก็ลงสู่แม่น้ำนีเปอร์และแม่น้ำสาขาต่างๆ ไปยังทะเลดำ ซึ่งนำไปสู่การเกิดแพลงก์ตอนบูมขนาดใหญ่ได้

Astronaut photograph ISS048-E-67483 was acquired on August 26, 2016, with a Nikon D4 digital camera using an 290 millimeter lens, and is provided by the ISS Crew Earth Observations Facility and the Earth Science and Remote Sensing Unit, Johnson Space Center. The image was taken by a member of the Expedition 48 crew. The image has been cropped and enhanced to improve contrast, and lens artifacts have been removed. The International Space Station Program supports the laboratory as part of the ISS National Lab to help astronauts take pictures of Earth that will be of the greatest value to scientists and the public, and to make those images freely available on the Internet. Additional images taken by astronauts and cosmonauts can be viewed at the NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth. Caption by Andi Hollier, Hx5, JETS Contract at NASA-JSC.