25 พฤษภาคม 2564

ขณะอยู่ในวงโคจรเหนืออียิปต์ นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ได้ถ่ายภาพแอ่งรูปหัวใจที่ติดกับแม่น้ำไนล์และทะเลทรายตะวันตก แอ่งยุบตัวที่เรียกว่า Faiyum Oasis แผ่กระจายไปทั่วกว่า 1,200 ตารางกิโลเมตร (450 ตารางไมล์) และก่อตัวขึ้นจากพื้นทะเลสาบโบราณ Moeris

การสร้างระบบชลประทานในพื้นที่บางส่วนของทะเลสาบ Moeris ในรัชสมัยของปโตเลมีที่ 2 เกิดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เพื่อการเกษตร ปัจจุบันทะเลสาบน้ำเค็ม Qarun (Birket Qarun) ซึ่งอยู่บริเวณชายขอบด้านเหนือของที่ลุ่มเป็นส่วนที่เหลืออยู่ของทะเลสาบ Moeris ความเค็มของทะเลสาบ Qarun เกิดจากอัตราการระเหยที่สูงในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง

ฟาร์มและสวนผลไม้เติบโตในพื้นที่แอ่งที่ยุบตัวลงและแนวชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ หย่อมสีเทาเล็กๆ จำนวนมากเป็นหมู่บ้านและเมืองในเขตเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกอย่างหนาแน่น พื้นที่ดังกล่าวได้ค้ำจุนชีวิตมนุษย์มาเป็นเวลากว่า 8,000 ปี และเอื้ออำนวยทรัพยากรให้กับนกและปลาหลายสายพันธุ์ รวมถึงละมั่งมีเขาเรียวที่ใกล้สูญพันธุ์

Bahr Yussef ซึ่งเชื่อมต่อแม่น้ำไนล์กับ Faiyum Oasis ก่อตัวเป็นส่วนธรรมชาติของแม่น้ำเมื่อ 2300 ปีก่อนคริสตกาล พื้นที่ถูกขยายให้ลึกขึ้นเพื่อช่วยควบคุมการไหลของน้ำไปยังโอเอซิส กระจายน้ำจืดและตะกอนไปยังพื้นที่ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ Qarun

Astronaut photograph ISS065-E-66742 was acquired on May 25, 2021, with a Nikon D5 digital camera using a focal length of 100 millimeters. It is provided by the ISS Crew Earth Observations Facility and the Earth Science and Remote Sensing Unit, Johnson Space Center. The image was taken by a member of the Expedition 65 crew. The image has been cropped and enhanced to improve contrast, and lens artifacts have been removed. The International Space Station Program supports the laboratory as part of the ISS National Lab to help astronauts take pictures of Earth that will be of the greatest value to scientists and the public, and to make those images freely available on the Internet. Additional images taken by astronauts and cosmonauts can be viewed at the NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth. Caption by Sara Schmidt, GeoControl Systems, JETS Contract at NASA-JSC.