วันที่ 4 เมษายน 2547

ลูกเรือของสถานีอวกาศนานาชาติ Expedition 8 ถ่ายภาพชุดของเมือง Kyiv (คีฟ) ของยูเครน และพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่กั้นแม่น้ำนีเปอร์(Dnieper)มีต้นสายจากธารน้ำแข็งที่เนินวัลไดในรัสเซีย Kyiv เป็นเมืองหลวงของประเทศยูเครนและมีประชากรเกือบ 3 ล้านคน(ปี 2547)

Kyiv อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตก เป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางทะเลบอลติก-ทะเลดำในคริสศตวรรษที่ 11 และ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกคริสเตียน จนกระทั่งผู้รุกรานชาวมองโกลเข้าทำลายเมืองในปี 1783 โบสถ์บางแห่งในสมัยคริสศตวรรษที่ 11 ที่มีชื่อเสียง สิ่งก่อสร้างประดิษฐ์ยังคงอยู่และได้รับการฟื้นฟู ตลอดยุคกลาง Kyiv ต้องเผชิญกับการยึดครองการรุกรานต่างๆ แต่กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียภายในคริสตทศวรรษ 1800 เมืองที่มีความเป็นสากลแห่งนี้ถูกทำลายอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่ามกลางความวุ่นวายปั่นป่วนในห้วงประวัติศาสตร์ แต่สิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Kyiv จำนวนมากถูกบูรณะขึ้นใหม่ และเป็นเมืองที่โดดเด่นในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

Image ISS008-E-20656 was taken April 4, 2004 with a Kodak DCS760 digital camera equipped with an 80 mm lens and is provided by the Earth Observations Laboratory, Johnson Space Center. The International Space Station Program supports the laboratory to help astronauts take pictures of Earth that will be of the greatest value to scientists and the public, and to make those images freely available on the Internet. Additional images taken by astronauts and cosmonauts can be viewed at the NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.