5 สิงหาคม 2552

เมืองท่าเซวาสโทพอลตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของยูเครนบนคาบสมุทรไครเมีย เมืองนี้เป็นฐานทัพเรือที่สำคัญเนื่องจากมีทางเข้าและอ่าวจำนวนมากตลอดแนวชายฝั่ง ในช่วงสงครามเย็น เมืองนี้เป็นฐานของกองเรือทะเลดำของโซเวียต ต่อมา เป็นทั้งของกองเรือยูเครนและรัสเซีย เศรษฐกิจหลักของเมืองขึ้นอยู่กับการค้าและการต่อเรือ แต่เซวาสโทพอลยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และรีสอร์ทยอดนิยมของผู้มาเยือนจากเครือจักรภพของประเทศเอกราช (ที่ก่อตั้งจากอดีตสหภาพโซเวียต)

ภาพถ่ายของนักบินอวกาศที่แสดงด้านบน เราสามารถเห็นแนวชายฝั่งเว้าแหว่งของคาบสมุทรไครเมียตอนใต้และพื้นที่ท่าเทียบเรือต่างๆ ของเซวาสโทพอล พื้นที่เมืองแสดงเป็นสีเทาอ่อน และล้อมรอบด้วยทะเลดำด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ทิศใต้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน) และทุ่งเกษตรกรรมที่รกร้าง (สีแทน) และด้านทิศตะวันออกของเมืองอินเคอร์มันและที่ราบสูงเป็นพรรณพืชต่างๆ (สีเขียวเข้ม) ทางตอนใต้ของเมืองบาลาคลาวาเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งสงครามเย็นอีกแห่งหนึ่ง—ฐานทัพเรือดำน้ำใต้ดินของสหภาพโซเวียตที่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นอนุสรณ์สถาน แม่น้ำเชอร์นายาไหลลงสู่ทะเลดำใกล้กับอินเคอร์แมน เชื่อมต่อกับปากน้ำเซวาสโทพอลทางทิศตะวันตก

Astronaut photograph ISS020-E-28072 was acquired on August 5, 2009, with a Nikon D3 digital camera fitted with a 400 mm lens, and is provided by the ISS Crew Earth Observations experiment and Image Science & Analysis Laboratory, Johnson Space Center. The image was taken by the Expedition 20 crew. The image in this article has been cropped and enhanced to improve contrast. Lens artifacts have been removed. The International Space Station Program supports the laboratory to help astronauts take pictures of Earth that will be of the greatest value to scientists and the public, and to make those images freely available on the Internet. Additional images taken by astronauts and cosmonauts can be viewed at the NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth. Caption by William L. Stefanov, NASA-JSC.