ภูเขาน้ำแข็งลอยในมหาสมุทรแถบแอนตาร์ติก

Credit : Copernicus Sentinel 1 radar image of 15 August 2022

ภูเขาน้ำแข็ง A76 ลอยไปโดยปราศจากการรบกวนในมหาสมุทรแถบแอนตาร์กติก

หลังจากลอยผ่านคาบสมุทรแอนตาร์กติก ภูเขาน้ำแข็งจะลอยไปยังเกาะช้าง(Elephant Island) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลตอนปลายของทวีปอเมริกาใต้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s