contains modified Copernicus Sentinel data (2020-22), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

ภัยแล้งที่ทำลายสถิติทำให้บางส่วนของแม่น้ำแยงซีแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เส้นทางเดินเรือ จำกัดการจัดหาน้ำดื่ม และแม้แต่พระพุทธรูปที่จมอยู่ใต้น้ำก่อนหน้านี้ก็โผล่ขึ้นมา

แม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจีน คือแหล่งน้ำของชาวจีนมากกว่า 400 ล้านคน ฤดูร้อน 2565 นี้มีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำแยงซีเกียงต่ำกว่าปกติประมาณ 45% ของแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาหลายสายแห้งเหือด น้ำเหนือเขื่อนผลิตไฟฟ้าหลายแห่งของจีนลดน้อยลง ก่อปัญหาในมณฑลเสฉวนซึ่งพึ่งไฟฟ้า 80% จากเขื่อนพลังน้ำ

ภาพที่บันทึกโดยภารกิจ Copernicus Sentinel-2 แสดงการเปรียบเทียบแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำ Jialing ใกล้ เมืองฉงชิ่ง(Chongqing) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติจะเพิ่มการระเหยของน้ำในแม่น้ำและเมื่อไม่มีปริมาณน้ำฝนส่งผลให้น้ำลดลง ซึ่งอธิบายความแตกต่างของสีที่สำคัญของแม่น้ำแยงซีจากภาพดาวเทียมที่บันทึกได้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ พื้นที่หลายส่วนของแม่น้ำที่แห้งเหือดสามารถมองเห็นได้ทางตะวันตกของฉงชิ่ง

แม่น้ำสายสำคัญทั่วโลกกำลังแห้งเหือดเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติรวมถึงแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโปในยุโรปและแม่น้ำโคโลราโดในสหรัฐอเมริกา