ภัยแล้งรุนแรงที่แม่น้ำดานูบ

ภาพบนบันทึกด้วยเครื่องมือบนดาวเทียม Copernicus Sentinel-2A และ Sentinel-2B เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ 20 สิงหาคม 2565 ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำดานูบที่เป็นพรมแดนระหว่างบัลแกเรียและโรมาเนีย

แม่น้ำดานูบเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดในยุโรปตะวันตก เช่นเดียวกับแม่น้ำสายสำคัญอื่น ๆ ของยุโรป แม่น้ำได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลที่ตามมาของภาวะแห้งแล้งที่รุนแรงในยุโรป ในบางส่วนของยุโรปตะวันตก แม่น้ำดานูบไม่สามารถเดินเรือได้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ระดับน้ำที่ Tulcea ในโรมาเนียอยู่ที่ 51 ซม. (ข้อมูลจากพอร์ทัลบริการข้อมูล Danube Fairway) ซึ่งต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเดินเรือ และขณะนี้กำลังดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพื่อเกิดการไหลเวียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s