https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Dwindling_water_levels_of_Lake_Powell_seen_from_space

หลายทศวรรษของความแห้งแล้ง น้ำในทะเลสาบพาวเวลล์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกาจากการสร้างเขื่อนเกลนแคนยอนเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุด ภาพจากดาวเทียมแสดงระดับน้ำที่ลดลงของทะเลสาบเทียมท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ทะเลสาบพาวเวลล์เป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำโคโลราโดซึ่งทอดตัวข้ามพรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูทาห์และแอริโซนาตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกกั้นโดยเขื่อนเกลนแคนยอนทำให้เกิดทะเลสาบเทียมในช่วงต้นทศวรรษ 1960 เป็นระบบชลประทานในพื้นที่กว่า 2.2 ล้านเฮกตาร์ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 4,200 เมกะวัตต์

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565 ระดับความสูงของทะเลสาบพาวเวลล์ลดลงเหลือ 1,074 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นระดับน้ำต่ำสุดของทะเลสาบเทียมแห่งนี้นับตั้งแต่มีการเก็กกักน้ำเต็มเขื่อนในปี ค.ศ. 1980 ระดับน้ำที่ลดลงอย่างมากนี้ได้รับการบันทึกไว้ในภาพถ่ายสีธรรมชาติที่บันทึกโดยเครื่องมือบนดาวเทียม Copernicus Sentinel -2

พื้นที่ภาพด้านบนแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำใกล้ Bullfrog Marina ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อน Glen Canyon ไปทางเหนือประมาณ 90 กม. ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึงมีนาคม 2565 สภาพแห้งแล้งและระดับน้ำที่ลดลงจะมองเห็นได้ชัดเจนในภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตระดับน้ำปี 2561 ที่ร่างไว้ในภาพเป็นเส้นสีเหลือง

ระดับน้ำที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ร้อนขึ้น และระดับน้ำที่ลดลงทำให้มีน้ำไหลผ่านแม่น้ำโคโลราโดน้อยลง ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสูงสุดไปยังทะเลสาบพาวเวลล์จะเกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายฤดูใบไม้ผลิจากการละลายของหิมะในเทือกเขาร็อกกี้

กราฟเส้นแสดงระดับน้ำเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมากในเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2543 เมื่อทะเลสาบพาวเวลล์อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,120 ม. ระดับน้ำในปัจจุบันใกล้เคียงกับระดับน้ำต่ำสุดที่เขื่อนเกลนแคนยอนสามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เพียงไม่กี่เมตร หากน้ำใน Lake Powell ลดระดับลงมามากกว่านี้ อีกไม่นาน อาจถึงระดับน้ำตาย(Deadpool) ซึ่งน้ำจะไม่อาจไหลผ่านเขื่อนและไปยังทะเลสาบ Mead ได้

ตามรายงานที่รวบรวมโดย US Geological Survey ความจุน้ำของ Lake Powell หายไปเกือบ 7% ของศักยภาพความจุตั้งแต่ปี 2506 ถึง 2561 เมื่ออุโมงค์ผันน้ำของเขื่อน Glen Canyon ปิดลงและเริ่มการกักเก็บน้ำ

กล่าวกันว่า ความจุของอ่างเก็บน้ำ(Lake Powell)ลดลงเนื่องจากตะกอนที่มากับแม่น้ำโคโลราโดและแม่น้ำซานฮวน ตะกอนเหล่านี้จะตกลงที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำและลดศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำ

คาดว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศจะทำให้ภัยแล้งรุนแรงขึ้นในอนาคต จากข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เกือบ 60% ของทวีปอเมริกาจะเผชิญกับภัยแล้ง

หมายเหตุ : เขื่อนเกลนแคนยอนเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งกั้นแม่น้ำโคโลราโดในภาคเหนือของรัฐแอริโซนา , สหรัฐอเมริกา เขื่อนสูง 710 ฟุต (220 ม.) สร้างขึ้นโดย US Bureau of Reclamation (USBR) ตั้งแต่ปี 2499 ถึง 2509 และก่อตัวเป็นทะเลสาบพาวเวลล์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยความจุ 27 ล้านเอเคอร์ (33 ตาราง กม.)เขื่อนนี้ตั้งชื่อตามเกลนแคนยอนซึ่งเป็นช่องเขาหินทรายลึกซึ่งก่อให้เกิด Lake Powell ตั้งชื่อตาม John Wesley Powell ซึ่งในปี พ.ศ. 2412 ได้เป็นผู้นำการเดินทางครั้งแรกเพื่อสำรวจแกรนด์แคนยอนของโคโลราโดโดยทางเรือ
ที่มา:https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Dwindling_water_levels_of_Lake_Powell_seen_from_space