https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/devastating-floods-pakistan

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนมรสุมตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถาน ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าสองล้านคน ปัจจุบัน ผู้คนหลายพันคนไม่มีที่พักพิงเนื่องจากบ้านของพวกเขาถูกทำลาย และจำนวนผู้เสียชีวิตที่รายงานมีมากกว่า 900 คน รัฐบาลท้องถิ่นกำลังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพนี้บันทึกจากเครื่องมือบนดาวเทียม Copernicus Sentinel-1A เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นเมืองต่างๆ ของลาร์กานา เนาเดโร ราโตเดโร และชาห์ดัดคอต ในเขตลาร์กานาของจังหวัดซินด์ของปากีสถาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่น้ำท่วมจะเห็นเป็นโทนสีแดง

ข้อมูลและบริการของ Copernicus ช่วยให้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์น้ำท่วมและประเมินผลที่ตามมาได้ Copernicus Emergency Management Service (CEMS) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมทั่วโลกผ่านระบบให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมโลก) ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์และการเตรียมพร้อม