https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1_maps_flash_floods_in_Laos

ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ในโครงการโคเปอร์นิคัสชี้ให้เห็นเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยในจังหวัดอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลาวที่แตกออกมาในวันที่ 13-25 กรกฎาคม2561นำไปสู่น้ำท่วมฉับพลัน คร่าชีวิตผู้คนไปหลายราย และทำให้มีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ตามรายงานข่าวท้องถิ่น

ความสามารถของเรดาร์ของ Sentinel-1 ในการ “มองเห็น” ผ่านเมฆและฝน และในความมืด ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเฝ้าระวังน้ำท่วม ภาพที่ได้มาก่อนและหลังน้ำท่วมให้ข้อมูลได้ทันทีเกี่ยวกับขอบเขตของน้ำท่วมและสนับสนุนการประเมินทรัพย์สินและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

เรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ C-band บน Sentinel-1 สามารถให้ภาพแนวกว้างที่มีความละเอียด 20 ม. และภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับเพื่อช่วยตอบสนองฉุกเฉิน