ครึ่งศตวรรษแห่งพายุหมุนเขตร้อนในเอเชียแปซิฟิก

แผนแสดงเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดในช่วง 50 ปี(2509-2560)ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พื้นที่ในแนวเส้นศูนย์สูตรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และปาปัวนิวกินีไม่ได้รับผลกระทบจากพายุใหญ่

ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ ประเทศที่เป็นเกาะ เช่น ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ และปาเลา ตลอดจนดินแดนของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและกวม อยู่ในเส้นทางของพายุทำลายล้างมากที่สุด ซึ่งมักจะถึงจุดสูงสุดเมื่อพายุพัดถล่ม ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น

พายุที่มีความถี่น้อยกว่าแต่สร้างความเสียหายในบางครั้งยังโหมกระหน่ำในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร ออสเตรเลีย และประเทศและดินแดนในหมู่เกาะแปซิฟิกก็ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเป็นประจำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s