นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2565 ปากีสถานต้องเผชิญกับฝนฤดูมรสุมขั้นขีดสุดซึ่งนำไปสู่อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในรอบทศวรรษ ตามรายงานของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถาน น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 33 ล้านคน สร้างความเสียหายหรือทำลายบ้านเรือนมากกว่า 1 ล้านหลัง มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,100 คนจากน้ำท่วมในอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ของประเทศ

The worst flooding occurred along the Indus River in the provinces of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, and Sindh. Between August 1–26, Sindh received 443 millimeters of rain, more than 780 percent of average. น้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดนี้เกิดขึ้นตามแนวแม่น้ำสินธุในจังหวัดปัญจาบ ไคเบอร์ ปัคตุนควา บาโลจิสถาน และสินธ ระหว่างวันที่ 1-26 สิงหาคม 2565 จังหวัดสินธมีปริมาณฝน 443 มิลลิเมตร มากกว่าร้อยละ 780 ของค่าเฉลี่ย

ภาพด้านบนมาจากเครื่องมือบันทึกแบบ false color บนดาวเทียมLandsat 8 และ Landsat 9 ในวันที่ 4 และ 28 สิงหาคมตามลำดับ โดยรวมภาพอินฟราเรดคลื่นสั้น ใกล้อินฟราเรด และแสงสีแดง (แถบ 6-5-4) เพื่อแยกความแตกต่างของน้ำที่ท่วมขังเกินกว่าลำน้ำธรรมชาติ

ครั้งล่าสุดที่ปากีสถานประสบอุทกภัยครั้งใหญ่และกินพื้นที่กว้างขวางเช่นนี้เกิดขึ้นในปี 2553

NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. Story by Sara E. Pratt.
References & Resources
FloodList (2022, August 27) Pakistan—Almost 1,000 Dead, 33 Million Affected in Worst Floods in a Decade. Accessed August 30, 2022.
NASA Earth Observatory (2011, April 6) Heavy Rains and Dry Lands Don’t Mix: Reflections on the 2010 Pakistan Flood.
NASA Earth Observatory (2010, August 8) Flooding in Pakistan.
ReliefWeb (2022, August 30) Pakistan 2022 Floods Response Plan. Accessed August 30, 2022.
Reuters (2022, August 30 ) UN appeals for $160 million to help Pakistan amid ‘epochal’ floods. Accessed August 30, 2022.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA (2022, August 30) Pakistan: WFP working to expand food aid as deadly flooding continues. Accessed August 30, 2022.
United Nations Satellite Centre/UNOSAT (2022, August 30) Satellite Detected Water Extents Between 03 and 23 August 2022 Over Pakistan. Accessed August 30, 2022.
Yale Climate Connections (2022, August 30) Cruel echoes of a 2010 disaster in Pakistan’s catastrophic 2022 floods. Accessed August 30, 2022.