ทะเลสาบโปหยางในมณฑลเจียงซีของจีน มีขนาดผันผวนตามฤดูกาล ในฤดูหนาว ระดับน้ำในทะเลสาบโดยทั่วไปลดต่ำลง หลังจากฝนตกในฤดูร้อน ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแห่งนี้ขยายเพิ่มเมื่อมีน้ำไหลมาจากแม่น้ำแยงซี

ทะเลสาบไม่ได้ขยายตัวขึ้นในฤดูร้อนปี 2565 คลื่นความร้อนที่ยาวนานและความแห้งแล้งในลุ่มแม่น้ำแยงซีส่วนใหญ่ทำให้ทะเลสาบแห้งเร็วขึ้น และทำให้ระดับน้ำลดต่ำลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษ

เครื่องมือ Operational Land Imager (OLI) บน Landsat 8 บันทึกภาพคู่นี้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (ภาพซ้าย) และ 27 สิงหาคม 2565 (ภาพขวา) รูปภาพเป็นภาพคอมโพสิต ผนวกกับการบันทึกด้วยอินฟราเรดคลื่นสั้น ใกล้อินฟราเรด และแสงที่มองเห็นได้ของเครื่องมือ OLI

ระดับน้ำสูงสุดของปีในทะเลสาบ Poyang เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน (วัดที่สถานี Xingzi) หลังจากนั้น อุณหภูมิที่สูงและไม่มีฝนทำให้ทะเลสาบลดลงอย่างรวดเร็ว ตามรายงานของศูนย์ตรวจสอบอุทกวิทยาของมณฑลเจียงซี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ระดับน้ำลดลงเหลือ 11.99 เมตร (39.33 ฟุต) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “ฤดูแล้ง” ของทะเลสาบ ระดับต่ำสุดนั้นมาเร็วกว่าปกติประมาณ 100 วัน มันเป็นวันที่เร็วที่สุดที่น้ำลดลงถึงระดับต่ำเช่นนี้นับตั้งแต่มีการเก็บบันทึกครั้งแรกในปี 2494 ระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลงทะเบียน 8.96 เมตร (29.4 ฟุต) ในวันที่ 30 สิงหาคม

การที่ทะเลสาบ Poyang แห้งเหือดก่อปัญหาต่อระบบชลประทาน การขนส่ง และน้ำดื่มสำหรับชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้คนหลายล้านที่อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำแยงซียังได้รับผลกระทบจากความร้อนจัดและภัยแล้งส่งแรงกดดันต่อแหล่งน้ำ การผลิตไฟฟ้า เกษตรกรรม และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของจีน

ภาพ NASA Earth Observatory โดย Joshua Stevens โดยใช้ข้อมูล Landsat จากการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา เรื่องโดย อดัม วอยแลนด์
References & Resources

Associated Press (2022, August 23) Its largest lake is so dry, China digs deep to water crops. Accessed September 1, 2022.
The European Space Agency (2022, August 24) Drought causes Yangtze to shrink. Accessed September 1, 2022.
Jiangxi Hydrological Monitoring Center (2022, August 6) Poyang Lake is the first to enter the dry season. Accessed September 1, 2022.
Sixth Tone (2022, August 9) Sixth Tone. Accessed September 1, 2022.
South China Morning Post (2022, August 31) China’s record heatwave, worst drought in decades. Accessed September 1, 2022.
Xinhua (2022, August 31) Tidal-flat in Poyang Lake presents landscape of a tree. Accessed September 1, 2022.
The Weather Channel (2022, September 1) China’s Largest Freshwater Lake Is Now 25% Of Its Average Size. Accessed September 1, 2022.