แปลจาก https://energyandcleanair.org/publication/financing-putins-war-fossil-fuel-exports-from-russia-in-the-first-six-months-of-the-invasion-of-ukraine/  โดย Lauri Myllyvirta, Lead Analyst; Hubert Thieriot, Data Lead; Jan Lietava, Data Analyst; Oleksii Mykhailenko, Guest Writer; Andrei Ilas, Guest Writer; Ronja Borgmästars, Guest Writer; Vera Tattari, Guest Writer; Lyder Ulvan, Guest Writer;

24 สิงหาคมเป็นวันประกาศอิสรภาพครบปีที่ 31 ของยูเครน และเป็นเวลาหกเดือนนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อยุติความเป็นอิสรภาพนั้น

เพื่อให้ความกระจ่างว่าใครซื้อน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินของรัสเซีย ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครน ศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (the Centre for Research on Energy and Clean Air) ได้รวบรวมชุดข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมัน/ก๊าซ และการค้าทางทะเลของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซีย

แผนที่แสดงเส้นทางการขนส่งทางทะเลของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียในช่วง 6 เดือนแรกของการที่รัสเซียบุกรุกยูเครน

ข้อค้นพบที่สำคัญ :

เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเม็ดเงินให้กับสงครามของเครมลินเนื่องจากมีราคาสูง

รัสเซียมีรายได้ 158 พันล้านยูโรจากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงหกเดือนแรกของสงคราม (24 กุมภาพันธ์ ถึง 24 สิงหาคม) สหภาพยุโรปนำเข้า 54% ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ มูลค่าประมาณ 85 พันล้านยูโร

การส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางรัสเซียประมาณ 43 พันล้านยูโรนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มการรุกรานยูเครน เงินที่ได้นำไปสนับสนุนอาชญากรรมสงครามในยูเครน

ผู้นำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดคือสหภาพยุโรป (85.1 พันล้านยูโร) รองลงมาคือจีน (34.9 พันล้านยูโร) ตุรกี (10.7 พันล้านยูโร) อินเดีย (6.6 พันล้านยูโร) ญี่ปุ่น (2.5 พันล้านยูโร) อียิปต์ (2.3 พันล้านยูโร) และเกาหลีใต้ (2 พันล้านยูโร)

ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่พุ่งสูงขึ้นหมายความว่ารายได้ของรัสเซียในปัจจุบันนั้นสูงกว่าระดับปีที่แล้วอย่างมาก แม้ว่าปริมาณการส่งออกในปีนี้จะลดลงก็ตาม

รายได้จากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมเนื่องจากการฟื้นตัวของน้ำมันดิบ

ในเดือนสิงหาคม 2565 รายได้และปริมาณการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2565

อย่างไรก็ตาม การส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียลดลง 18% เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเริ่มการรุกรานยูเครน (กุมภาพันธ์–มีนาคม) การลดลงเป็นผลมาจากการส่งออกก๊าซฟอสซิลทางท่อ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และถ่านหินที่ลดลง

การนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียที่ลดลงส่งผลให้ประเทศสูญเสียรายได้ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมถึง 170 ล้านยูโรต่อวัน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมลดลงจากการที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 35%.

ผลกระทบจากการแบนการใช้น้ำมันของรัสเซียในสหภาพยุโรปไม่เป็นที่รับรู้กันมาก

รายได้โดยประมาณของรัสเซียจากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลตั้งแต่มกราคม 2565

การห้ามนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการผลิตถ่านหินของรัสเซีย

หลังจากการห้ามใช้ถ่านหินในสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 สิงหาคม ปริมาณการส่งออกถ่านหินของรัสเซียลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกรุกยูเครน รัสเซียล้มเหลวในการหาผู้ซื้อรายอื่นมาแทนที่อุปสงค์ของสหภาพยุโรปที่ลดลง แม้ว่าการแบนดังกล่าวจะเป็นที่ทราบของสาธารณชนเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็ตาม

การแบนน้ำมันจากรัสเซียจำเป็นต้องมีการบังคับใช้ที่ดีขึ้น

รัสเซียกำลังหาวิธีเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกน้ำมัน : การกลั่น การผสม การขนย้ายระหว่างเรือ
จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และการบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีน้ำมันของรัสเซียเข้าสู่ตลาดที่มีมาตรการสั่งห้าม

สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องเริ่มใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางทางทะเลทั่วโลก : สหภาพยุโรปต้องห้ามการใช้เรือเดินทะเลที่ยุโรปเป็นเจ้าของ และท่าเรือต่างๆ ในยุโรปสำหรับการขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังประเทศที่สาม สหราชอาณาจักรต้องหยุดการอนุญาตให้อุตสาหกรรมประกันภัยเข้าร่วมการค้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียนี้

ยุโรปจะทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียได้อย่างไร

การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีบทบาทสำคัญในการจัดการผลกระทบของการลดการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียและการห้ามนำเข้าของสหภาพยุโรป ยุโรปได้ลดการใช้ก๊าซฟอสซิลลงเพื่อตอบรับกับราคาที่สูง แต่การใช้น้ำมันและถ่านหินในยุโรปก็เพิ่มขึ้น

จำเป็นที่ยุโรปต้องเร่งรัดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดเป้าหมายการใช้น้ำมันและก๊าซฟอสซิล และเพื่อเร่งการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ปั๊มความร้อน ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซีย

วิกฤตพลังงานโลกเร่งให้เกิดการขยายพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดทั่วโลก

ในขณะที่ผลกระทบทันทีของวิกฤตพลังงานคือการกระตุ้นความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่ใช่ของรัสเซีย แต่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สูงอย่างมากทำให้การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดน่าดึงดูดใจไปทั่วโลก และสร้างแรงผลักดันให้กับนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

รัฐบาลยุโรป 19 ประเทศได้เร่งเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 วิกฤตก๊าซฟอสซิล และการรุกรานยูเครนของรัสเซีย เป้าหมายที่มุ่งมั่นเหล่านี้จะส่งผลให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคพลังงานลดลง 30% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับแผนพลังงานที่วางไว้ในปี 2562

ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายว่าด้วยการลดอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเป็นกฎหมายฉบับที่ต่อเนื่องกันมากที่สุดเรื่องเดียวเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

การติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนสร้างสถิติใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้จีนสามารถขยายกำลังผลิตได้ 130–150 กิกะวัตต์ในปี 2565 นี้